tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2021 gepubliceerd

Nieuws - 15/02/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De referentierentevoeten voor het bepalen van het voordeel alle aard ‘renteloze leningen en leningen aan een verminderde rentevoet toegekend vanaf 1 januari 2021’, zijn op 14 februari 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Renteloze leningen en leningen tegen verminderde rentevoet

Werkgevers kunnen aan een werknemer (of bedrijfsleider) een renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet toestaan. Fiscaal vormt dit voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de
jaarlijkse referentierentevoet (vastgesteld per type lening); en
rentevoet die de werkgever aanrekent aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider).

De referentierentevoeten worden jaarlijks aangepast. De percentages die van toepassing zijn voor leningen toegekend vanaf 1 januari 2021 zijn nu bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe percentages zijn ook van toepassing wanneer een bedrijfsleider gelden uit zijn vennootschap haalt via de kassa of de rekening-courant.

Referentierentevoeten 2021

Voor de vanaf 1 januari 2021 toegekende leningen worden de volgende referentievoeten vastgelegd:

Hypothecaire leningen:
Referentierentevoet 2021
Referentierentevoet 2020
- gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
1,34%
1,41%
- andere leningen
1,29%
1,36%
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd
6,48%
10,20%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd:
 
 
- leningen om aankoop wagen te financieren
0,05%
0,04%
- andere leningen
0,11%
0,11%

Voor hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet die vanaf 1 januari 1995 werden toegekend, wordt het voordeel berekend op basis van de referte-indexen die maandelijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Alle referte-indexen van 2021 zijn opgenomen als bijlage bij het KB van 6 februari 2022.

In werking: de nieuwe referentierentevoeten zijn van toepassing voor de voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2021 worden toegekend.

Zie ook