tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brusselse regering maakt paramaters berekening huurtoeslag 2022 bekend voor sociale passieve en lage energiewoningen in de sociale huisvesting

Nieuws - 23/11/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De reële huurprijs van een sociale woning wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogd met een maandelijkse toeslag als de verhuurde woning een passiefwoning, een lage-energiewoning of een zeer lage energiewoning is. Om de toeslag te kunnen berekenen, moeten de sociale verhuurders een aantal gegevens van het voorbije jaar kennen: het gemiddeld gasverbruik per type woning en het sociale tarief voor aardgas. De Brusselse regering publiceert nu die parameters zodat de openbare vastgoedmaatschappijen aan de slag kunnen voor de berekening van de huurtoeslag in 2022.

In 2022 wordt het jaarlijkse gemiddelde gasverbruik van een woning voor de verwarming per m2 vastgelegd op 116,97 KWh/m2. Die waarde stemt overeen met het gemiddelde verbruik gebaseerd op een steekproef van 21.859 sociale woningen.

Het MB van 22 oktober 2021 bevat ook de tabel met de type-oppervlakten per type woning in functie van het aantal slaapkamers. Ook die vormen een parameter bij de berekening van de huurtoeslag voor de passieve, lage energie of zeer lage energiewoning.

Het sociaal tarief van gas dat vastgesteld is voor de berekening voor het jaar 2022 bedraagt 0,02211532 €/kWh.

De Brusselse sociale verhuurders zijn verplicht om de opbrengst van de energietoeslag grotendeels aan te wenden voor de energierenovatie van hun sociaal patrimonium.

In werking: 1 januari 2022.

Zie ook: