tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Europese drempels voor overheidsopdrachten stijgen vanaf 2022

Nieuws - 15/11/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2022 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. De bedragen zijn hoger dan vandaag. Dit betekent dat de komende 2 jaar iets minder overheidsopdrachten de Europese aanbestedingsregels moeten volgen.

Sector
Opdracht
Drempel tot en met 31 december 2021
Drempel vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023
Klassieke sector
werken
5.350.000 euro
5.382.000 euro
 
leveringen en diensten centrale overheden
139.000 euro
140.000 euro
 
leveringen en diensten decentrale overheden
214.000 euro
215.000 euro
Speciale sectoren én defensie- en veiligheid
Werken
5.350.000 euro
5.382.000 euro
 
Leveringen en diensten
428.000 euro
431.000 euro
Concessies
(openbare) werken
5.350.000 euro
5.382.000 euro
 
dienstconcessies
5.350.000 euro
5.382.000 euro
Opgelet: de opgesomde bedragen zijn exclusief btw!

Hoger dan vandaag

De nieuwe plafonds zijn hoger dan de huidige drempels. De overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten die gelijk zijn aan deze bedragen of die deze plafonds overschrijden, moeten volgens de Europese regels worden aanbesteed. De komende 2 jaar zullen er dus iets minder overheidsopdrachten onderworpen zijn aan de Europese aanbestedingsregels.

Op 1 januari 2024 worden alweer nieuwe plafonds van kracht. De Europese Commissie herbekijkt de bedragen immers iedere 2 jaar op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op basis van een korf van munten. Ze worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Als de euro terrein verliest tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de drempelwaarden uitgedrukt in euro. Dat is nu het geval. Wordt de euro sterker, dan gebeurt logischerwijs het omgekeerde.

Rechtstreeks van toepassing

Verordening 2021/1950 (defensie- en veiligheid), 2021/1951 (concessies), 2021/1952 (klassieke sectoren) en 2021/1953 (speciale sectoren) zijn rechtstreeks van toepassing op de lidstaten. Maar België zal de bepalingen traditiegetrouw omzetten in nationaal recht.

Zie ook