tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Voortaan éénzelfde formulier voor alle aanvragen tot minnelijke schikking bij bouwovertredingen Vlaams gewest

Nieuws - 10/09/2020
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Vanaf 11 september is er nog maar één formulier om een minnelijke schikking aan te vragen bij een bouwovertreding. Tot nog toe waren er 4 varianten. Onnodig verwarrend en complex vindt Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir. Een uniform aanvraagformulier, ongeacht het type overtreding, moet de procedure eenvoudiger en toegankelijker maken.

Het nieuwe model komt er in uitvoering van het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 dat de procedure minnelijke schikking op heel wat punten wijzigde. Vooral om sneller en efficiënter tot een oplossing te komen tussen bouwovertreder en de stedenbouwkundige inspectie.

Minnelijke schikking

Wie een bouwovertreding begaat, riskeert een strafrechtelijke of burgerlijke veroordeling. Wie dat wil vermijden, kan een minnelijke schikking aanvragen. In dat geval komt de overtreder tot een overeenkomst met de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse overheid. Die zal, in ruil voor een geldsom, geen herstel vorderen voor de rechter. Hij kan bovenop de schikking wel bijkomende aanpassingswerken voorstellen. Maar hoe dan ook geeft de procedure bouwovertreders de mogelijkheid om een lange gerechtelijke procedure en veroordeling te vermijden.

Aanvraag

Aan de procedure zijn wel wat voorwaarden verboden. Zo mag er geen sprake zijn van recidive en mag het stedenbouwkundig misdrijf niet bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften.

Bovendien ligt het initiatief bij de bouwovertreder zelf. Hij moet een aanvraag tot minnelijke schikking indienen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester van de gemeente waarin het goed gelegen is of aan de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor de provincie waarin het onroerend goed gelegen is.

De aanvraag kan ook ingediend worden door meerdere overtreders van schendingen die zijn opgenomen in Titel VI van de VCRO of door belanghebbenden zoals een eigenaar, huurder, toekomstige eigenaar die herstel van de overtreding wil.

Eenzelfde aanvraagformulier ongeacht type overtreding

Voortaan is er nog maar één aanvraagformulier: ‘Model van aanvraag van een minnelijke schikking’.

De bestaande 4 modellen verdwijnen: ‘Aanvraag van een minnelijke schikking waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is (model 1)’, Aanvraag van een minnelijke schikking voor technische werken (model 2)’, ‘Aanvraag van een minnelijke schikking voor terreinaanlegwerken (model 3)’ en ‘Aanvraag van een minnelijke schikking waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (model 4)’.

In het formulier geven de aanvrager of aanvragers hun persoonlijke gegevens mee (afdeling natuurlijke personen of rechtspersonen). Wanneer de aanvraag wordt ingediend door de raadsman van de aanvrager(s) worden zijn gegevens ook ingevuld.

De aanvraag moet ondertekend worden door een architect als het herstel (incl. eventueel voorgestelde aanpassingswerken) handelingen bevat die de medewerking van een architect vereisen.

Verder in het aanvraagformulier
de gegevens van het goed
de gegevens van personen die zakelijke rechten hebben op het goed
het onderwerp van de aanvraag (o.a. beschrijving van de feiten en voorwerp van het herstel)
medewerking van een architect
nuttige informatie
ondertekening
genummerde lijst van bijgevoegde stukken en bijlagen
privacywaarborg

Zie ook