Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Consumptieprijsindex stijgt in juni 2020

Nieuws - 30/06/2020
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


De consumptieprijsindex van de maand juni 2020 bedraagt 109,52 punten. Hij stijgt met 0,07 punt of 0,06% ten opzichte van mei 2020.

De inflatie stijgt van 0,48% in mei 2020 tot 0,60% in juni 2020.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, is in juni 2020 niet bereikt.

De huidige maatregelen rond Covid-19 hadden een zeer beperkte impact op de berekening van het indexcijfer van juni 2020.

Consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex van de maand juni 2020 bedraagt 109,52 punten, tegenover 109,45 punten in mei 2020 (2013=100).
Hij is dus gestegen met 0,07 punt of 0,06%.

In april 2020 bedroeg hij nog 109,53 punten.

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex daalt in juni 2020 met 0,05 punt en bedraagt 110,05 punten, tegenover 110,10 punten in mei 2020.

De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).

Afgevlakte gezondheidsindex

De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt 107,88 punten in juni 2020, tegenover 107,84 punten in mei 2020.

De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (maart, april, mei en juni 2020) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).

De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).

Spilindex

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, is in juni 2020 niet bereikt.

De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in februari 2020.

Belangrijkste prijsbewegingen

De producten met het grootste verhogend effect in juni 2020 waren motorbrandstoffen, vakantiedorpen (gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie) en telecommunicatie packs.

Alcoholische dranken, vis- en zeevruchten, vliegtuigtickets en vlees hadden het grootste verlagend effect ten opzichte van mei 2020.

Covid-19-maatregelen en berekening indexcijfer

De huidige maatregelen rond Covid-19 hebben een zeer beperkte impact op de berekening van het indexcijfer voor de consumptieprijzen van juni 2020.

Voor volledig gesloten sectoren of voor sectoren waar geen representatieve prijzen beschikbaar zijn, worden de prijzen doorgetrokken, al dan niet met een seizoenscorrectie.

Deze methodes stemmen overeen met de methodologische aanbevelingen die Eurostat in samenspraak met de Nationale Statistische Instellingen (in België dus Statbel) heeft opgesteld. Ze hebben als doel de globale inflatie zo weinig mogelijk te vertekenen.
In praktijk heeft dat voor de maand juni 2020 tot gevolg dat er voor vakantiedorpen een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar.

Inflatie

De inflatie bedraagt 0,60% in juni 2020, tegenover 0,48% in mei 2020, en 0,57% in april 2020.

Zie ook:
– Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 (art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 en art. 20)