Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Openbare houtverkopen kunnen ook online

Nieuws - 13/01/2020
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


Vlaanderen optimaliseert de verkoop en de exploitatie van hout uit openbare bossen. Een van de nieuwigheden is dat een openbare houtverkoop nu ook online kan gebeuren. Veel zaken worden voortaan uitsluitend in de verkoopsvoorwaarden geregeld. En er komt een beperkte openbare procedure voor houtverkopen die dienen voor de verwerking tot ‘houtproducten van hier’.

Merkmethoden

Bomen die gekapt, verkocht of voorbehouden worden, moeten gemerkt zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) legt voortaan zelf de toegelaten merkmethoden vast. Zodat snel kan ingespeeld worden op nieuwe en betere markeringsmethoden.

Openbare verkoop

De openbare verkoop van hout en andere bosproducten kan voortaan op drie manieren:
in een verkooplokaal;
via een schriftelijke procedure; of
via een online platform.
Welke methode gekozen wordt, zal afhangen van de aard van de aangeboden loten en de omvang of specificiteit van de loten.

Het ANB organiseert elke openbare verkoop van hout uit domeinbossen. Voor hout uit andere openbare bossen organiseert de eigenaar in principe zelf de openbare verkoop. Maar hij kan daarvoor ook een beroep doen op het agentschap.

Bij de openbare verkopen spelen de verkoopsvoorwaarden een belangrijke rol. Nu nog meer dan vroeger. Omdat een aantal – vooral technische en organisatorische zaken – niet meer op Vlaams niveau geregeld worden, maar uitsluitend in de verkoopsvoorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze van bieden, de vereiste betalingswaarborgen en persoonlijke borgstellingen en hoe de verkoopprijs moet betaald worden. Het agentschap of de boseigenaar legt de verkoopsvoorwaarden vast en neemt ze op in de verkoopscatalogus.

Onderhandse verkoop

Vlaanderen past ook de regels voor de onderhandse verkoop op enkele punten aan.

Wanneer na een tweede openbare verkoop loten worden ingehouden omdat er geen bod is of het bod te laag is, is een onderhandse verkoop mogelijk. De loten worden dan verkocht aan diegene die binnen een maand na de tweede openbare verkoop het hoogst aanvaardbare bod doet. Zijn er geen biedingen binnen een maand, dan kunnen de loten onderhands verkocht worden aan de eerste gegadigde die een aanvaardbaar bod doet.

Een onderhandse verkoop kan onder meer ook bij ‘loten van gering belang’. Dat zijn loten met een geraamde verkoopwaarde van in principe minder dan 30.000 euro (kosten en btw niet inbegrepen).
Voor de aanlevering van duurzaam geproduceerd hout voor de verwerking tot ‘houtproducten van hier’ is voorzien in een beperkte openbare procedure. Zij is bedoeld om de lokale en regionale houtverwerkende markt te ondersteunen. De beperkte openbare procedure is enkel mogelijk voor ‘loten van gering belang’ met een geraamde verkoopwaarde van minder dan 144.000 euro. In die procedure wordt een gericht aanbod van één of meer loten naar minstens drie gespecialiseerde verwerkers gestuurd.

Alle loten van gering belang mogen pas verkocht worden als de geraamde waarde wordt gehaald. Het ANB doet de raming voor de loten in domeinbossen, de eigenaar doet dat voor de loten in de andere openbare bossen.

Exploitatie

Na betaling van de verkoopprijs en na voorlegging van de vereiste waarborgen, krijgt de koper van de verkoper een betalingsbevestiging. Die houdt meteen ook de toelating in om te kappen, te ruimen en te transporteren. Iedereen die hout exploiteert of transporteert moet in het bezit zijn van de betalingsbevestiging.

Het nieuwe besluit legt een aantal algemene regels vast voor het kappen, ruimen en transporteren. Het ANB legt vast hoe die exploitatie wordt gecontroleerd.
De termijn voor de exploitatie ligt vast in de verkoopsvoorwaarden. Uitstel is eventueel mogelijk. Is de exploitatie niet tijdig afgerond, dan komen de niet-gekapte en niet-opgeruimde bomen opnieuw toe aan de boseigenaar.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 17 mei 2019 treedt in werking op 23 januari 2020.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de verkoop en exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen, BS 13 januari 2020
Zie ook:
Bosdecreet (art. 52 e.v.)