tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Jongste versie van Brussels GPDO geldt vanaf 20 november

Nieuws - 06/11/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Dé grote uitdaging van het Brussels gewest is om tegen 2040 voldoende betaalbare woningen te hebben voor zijn snelgroeiende bevolking. Verwacht wordt dat het gewest tegen dan 1,4 miljoen inwoners zal tellen. Ruim 200.000 meer dan nu. Hoe dat objectief gerealiseerd kan worden, mét respect voor de economische, sociale, culturele, mobiliteits-, toegankelijkheids- en milieubehoeften, staat in de nieuwste versie van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Vroeger: het GewOP of Gewestelijk Ontwikkelingsplan.
In het GPDO wijst de regering ook de prioritaire interventiegebieden op het vlak van ruimtelijke ordening aan.

Over het jongste ontwerp van GPDO werd in 2017 een openbaar onderzoek met adviesronde gehouden. Daarop kwamen 5.945 reacties binnen. Die hebben uiteindelijk geleid tot de definitieve versie mét motivatie die al op 12 juli 2018 werd goedgekeurd door de Brusselse regering, maar die pas op 5 november gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.
Het nieuwe GPDO treedt 15 dagen na publicatie in werking. Dat is dus op 20 november.

Van dan af wordt het GPDO het kader voor het opstellen van de richtplannen van aanleg, voor de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en voor de eigenlijke bestemmingsplannen met de concrete afspraken. Het GPDO zelf bevat immers alleen ‘richtsnoeren’ en heeft op zich geen bindende kracht.

De GPDO-versie met motivatie die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, telt niet minder dan 1.443 bladzijden (NL/FR). Maar op de website van Perspective.Brussels – het ‘Gewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied’ – vindt u naast de eigenlijke tekst van het GPDO (202 blz.), het milieueffectenrapport (789 blz.), kaarten, enz., ook een toelichting in mensentaal, onder het opschrift ‘Samen bouwen aan het Brussels Gewest van morgen’.

Bron: 12 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), BS 5 november 2018 (deel 1 en deel 2).