tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brussel herbekijkt subsidies voor woonprojecten op publieke eigendommen

Nieuws - 05/11/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de openbare vastgoedmaatschappijen (ovm’s), gemeenten en OCMW’s krijgen extra geld wanneer zij investeren in woonontwikkeling in het Brusselse. Met een besluit van 25 oktober 2018 voert de Brusselse regering enkele verschuivingen door in dat subsidiemechanisme.

De subsidies zijn alleen nog bestemd voor de BGHM, ovm’s, gemeenten of OCMW’s die onroerende goederen aankopen om een woonproject te ontwikkelen, en voor ovm’s die eigen gebouwen afbreken en heropbouwen. Herstel- of onteigeningskosten worden niet meer gefinancierd.

Gaat het om een aankoop, dan moet het aan te kopen goed tot één van de volgende categorieën behoren:
een terrein;
een te renoveren gebouw dat een bestemming had als kantoor, productieactiviteit of voorziening;
een te renoveren gebouw dat bestemd was voor huisvesting, maar waarvan de woningen verbeterbaar of functioneel onaangepast zijn; of
een gebouw met nieuwe ‘sleutel-op-de-deur’-woningen. Bedoeld worden de woningen die gebouwd werden na een projectoproep van de BGHM. Deze mogelijkheid staat overigens alleen open voor gemeenten met minder dan 10% publieke woningen.

Gaat het om een afbraak, dan mag het aandeel afgebroken woningen niet hoger zijn dan 35% van het totaal aantal woningen dat via het project gerealiseerd zal worden. Er moet met andere woorden meer woongelegenheid gebouwd, dan afgebroken worden.

Het maximaal subsidieerbare bedrag wordt bovendien geplafonneerd op een vast bedrag van 2.200 euro per m². Dit maximum zal wel elk jaar aangepast worden aan de ABEX-index.

Wat blijft, is dat de subsidie in de regel 50% bedraagt voor ovm’s, en 33,33% voor gemeenten en OCMW’s. Maar ovm’s die investeren in middenklassewoningen i.p.v. in sociale of bescheiden woningen, vallen terug op het lagere percentage van 33,33%.

Het nieuwe besluit legt ook de termijnen en procedureregels vast.

Van toepassing
Brussels gewest. Vanaf 15 november 2018.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2018 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM, de gemeenten en de OCMW’s van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop- en ontwikkelingsprojecten van woningen, evenals met projecten voor afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen, BS 5 november 2018.
Zie ook:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 2016 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels van toepassinfg op de BGHM, de OVM, de gemeenten en de OCMW’s in verband met de financiering van projecten tot aankoop, onteigening, herstel, afbraak en heropbouw van woningen, BS 3 maart 2016 (opgeheven besluit).