tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Overgangsregels voor te traceren sloopafval

Nieuws - 09/07/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Met de deadline van 24 augustus in het vooruitzicht heeft de Vlaamse regering nog snel een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. De nieuwe versie wijkt nauwelijks af van de eerder gepubliceerde standaardprocedure.

Al we er snel doorbladeren, dan zien we dat ook de vervoerders van de verschillende soorten sloopmateriaal vermeld moeten worden op het sloopattest.
En dat er overgangsbepalingen werden toegevoegd voor het sloopopvolgingsplan, het controleverslag, de verwerkingstoelating en het sloopattest en dit zowel voor het puin dat afkomstig is van de sloop en afbraak van gebouwen, als voor het puin dat afkomstig is van infrastructuurwerken.

De ‘standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’ bestaat eigenlijk uit 3 procedures:
1)
een procedure sloop en afbraak van gebouwen, die van toepassing is op bruggen en tunnels en op alle gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000m³;
2)
een vereenvoudigde procedure voor sloop en afbraak van bepaalde gebouwen, die van toepassing is op gebouwen met een bouwvolume van ten hoogste 1.000m³; en
3)
een procedure infrastructuurwerken, die van toepassing is bij andere infrastructuurwerken dan werken aan bruggen en tunnels.

Het traceerbaarheidssysteem moet ervoor zorgen dat het bouw- en sloopafval met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) gescheiden wordt ingezameld van het materiaal met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP), en het LMRP gedurende het gehele verwerkingsproces gevolgd kan worden, zodat dat laagrisicomateriaal zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycleerd kan worden.

Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 19 juli 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS). Juridisch gezien geldt het LMRP/HMRP-regime vanaf 24 augustus 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 22 juni 2018 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 9 juli 2018.
Zie ook:
Ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 4 mei 2017 (de bijlage met de standaardprocedure werd integraal vervangen door de bijlage bij het MB van 22 juni 2018).