tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Europese Unie treedt toe tot Haags Verdrag over tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

Nieuws - 18/07/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCG) een nieuw internationaal verdrag afgesloten over de tenuitvoerlegging van vonnissen: ‘het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken’. Ook wel ‘The Hague Judgements Convention’ genoemd. Het vereist van de aangesloten Staten om beslissingen in burgerlijke en handelszaken uit andere aangesloten Staten te erkennen en ten uitvoer te leggen. Het vormt een aanvulling op het zogenaamde ‘Haags Forumkeuzeverdrag uit 2005’. Op 12 juli 2022 is de Europese Unie formeel tot het verdrag toegetreden.

Eens in werking, zal het verdrag dus van toepassing zijn op de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de EU-lidstaten in de andere verdragsluitende staten en omgekeerd. Het zal hierdoor makkelijker worden voor EU-burgers en -bedrijven om een in de EU gegeven beslissing te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen in een niet-EU-land, en vice versa.

Tot nog toe bestaat er geen algemeen internationaal kader voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke en handelszaken. EU-burgers en -bedrijven die een in de EU gegeven beslissing willen laten erkennen en ten uitvoer leggen in een niet-EU-land, moeten daardoor hun weg moeten zoeken in een kluwen van nationale regels uit niet-EU-landen m.b.t. de aanvaarding van buitenlandse beslissingen en bilaterale, regionale en multilaterale verdragen. Wie een internationaal geschil aanhangig maakt en de beslissing uitgevoerd wil zien, moet bereid zijn tijd en geld te investeren en meer dan eens externe experts in te schakelen om het proces voor te bereiden. Vaak een reden voor bedrijven en burgers om afstand te doen van hun vorderingen of zelfs helemaal geen internationale transacties aan te gaan. Daarnaast vormt de onzekerheid over de tenuitvoerlegging van in de EU gegeven beslissingen in derde landen een belemmering voor het recht op toegang tot de rechter van EU-bedrijven en -burgers, klinkt het in de ontwerpstukken van Europa.

Het nieuwe Haagse verdrag moet daar verandering in brengen en de huidige situatie verbeteren. Door toetreding van de Europese Unie tot het verdrag is het bindend voor alle lidstaten. Maar let op! De EU zal het verdrag niet toepassen op de huur, verhuur, pacht en verpachting voor niet-residentiële doeleinden van in de Unie gelegen onroerend goederen.

Het toetredingsbesluit 2022/1206 is in werking getreden op 12 juli 2022 (de dag waarop het is vastgesteld).