tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaams Energiedecreet: syndicus krijgt het makkelijker om energie- en renovatiepremie aan te vragen voor appartementsgebouw

Nieuws - 14/06/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Voortaan is het voor syndici gemakkelijker om een energie- of renovatiepremie aan te vragen voor een appartementsgebouw. Een wijziging aan het Vlaams Energiedecreet zorgt ervoor dat ze voor het hele gebouw alle EAN-codes die ze nodig hebben voor de aanvraag rechtstreeks bij de netbeheerder (of diens werkmaatschappij) opvragen. Het is niet meer nodig om daarvoor eerst de individuele toestemming van iedere eigenaar of huurder te gaan vragen.

EAN-codes

De EAN-code (‘European Article Numbering’) is een code van 18 cijfers die dient voor de unieke identificatie van een toegangspunt op het elektriciteits- of aardgasnet. Via die code wordt elk toegangspunt én de toegangshouder die daarop actief is (meestal is dat de leverancier) op een unieke manier geïdentificeerd. Als dat een afnamepunt of een injectiepunt is, dan is ook respectievelijk de afnemer of de producent op een unieke manier geïdentificeerd. Elke individuele wooneenheid heeft doorgaans één toegangspunt.

Voor appartementsgebouwen hebben de gemeenschappelijke delen doorgaans een eigen toegangspunt en dus ook een aparte EAN-code, los van de EAN-codes van de individuele gebouweenheden in dat appartementsgebouw. Ook garages kunnen over aparte toegangspunten met eigen EAN-codes beschikken.

Aanvraag energie-en renovatiepremie

Het zijn die EAN-codes die momenteel heel wat administratieve kopzorgen geven aan de syndici die de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw beheren.

Voor het aanvragen van een renovatiepremie voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw heeft de syndicus immers van elke wooneenheid de EAN-code van de elektriciteitsmeter nodig. En dat zodat de investering in de gemeenschappelijke delen van het gebouw ook kan meetellen voor de voucher van iedere wooneenheid afzonderlijk. Daarnaast wordt voor sommige energiepremies het premiebedrag zelf bepaald door het aantal wooneenheden en is het ook noodzakelijk dat de EAN-codes van de verschillende wooneenheden bij de premie-aanvraag worden gevoegd.

Vaak een hele klus voor de syndici om die nummers op te vragen ofwel bij de individuele eigenaars van de verschillende wooneenheden ofwel, na schriftelijke toestemming van de eigenaars, bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Maar doordat de EAN-code een individuele afnemer kan identificeren, beschouwt de distributienetbeheerder die gegevens op basis van de adviespraktijk van de privacy-instanties als persoonsgegevens en weigert hij aan de syndici die daarom vragen dan ook de toegang tot die EAN-codes als ze niet over de individuele toestemming van iedere eigenaar of huurder beschikken.

De Vlaamse decreetgever komt daarom met een versoepeling.

Aanpassing Vlaams Energiedecreet

Dankzij een aanpassing van het Vlaams Energiedecreet is een syndicus voortaan gemachtigd om in uitvoering van zijn vastgestelde taken m.b.t. het administratieve, technische en financiële beheer van het gebouw waarvoor hij door de vereniging van mede-eigenaars als syndicus is aangesteld, voor dat hele gebouw bij de netbeheerder (of zijn werkmaatschappij) alle EAN-codes op te vragen, te verwerken en te gebruiken die hij nodig heeft voor de uitvoering van die beheerstaken. De syndicus bewaart die gegevens uiterlijk tot de einddatum van zijn mandaat.

In werking: 20 juni 2022.

Zie ook