tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaanderen vereenvoudigt vergunningsprocedure voor kleinschalig zorgwonen

Nieuws - 02/07/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het verbouwen van een woning tot zorgwoning of de plaatsing van tijdelijke zorgunits in tuinen of bijgebouwen wordt binnenkort een pak eenvoudiger in Vlaanderen. Het lange vergunningstraject met architect wordt vervangen door een korte meldingsprocedure. Het Vlaams Decreet Zorgwonen van 18 juni 2021 zorgt alvast voor de nodige aanpassingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Maar voor de effectieve toepassing van de nieuwe regels is nog een uitvoeringsbesluit nodig van de Vlaamse regering.

Het principe van de zorgwoning bestaat al in de Vlaamse regelgeving. En ook de meldingsprocedure bestaat al. Maar alleen wanneer er bij de creatie van een zorgwoning een kleinere ondergeschikte wooneenheid wordt opgezet binnen een bestaande woning zodat er maximaal 2 personen (waarvan er één iemand minstens 65 jaar of zorgbehoevend is) kunnen in wonen.

Momenteel is zorgwonen via eenvoudige meldingsplicht nog niet mogelijk in een vrijstaand bijgebouw of in een mobiele zorgunit. In die gevallen moet er nog steeds een lang omgevingsvergunningstraject worden doorlopen. Een situatie die Vlaanderen nu wil veranderen. Er zijn immers steeds meer Vlamingen met zorgnood die zo lang mogelijk in hun thuisomgeving willen blijven wonen, maar waarvan de woning niet geschikt is om kleinere ondergeschikte wooneenheden in te creëren. De Vlaamse overheid wil hen dan ook de mogelijkheden geven om via een snelle, eenvoudige melding een mobiele woonunit te plaatsen in hun tuin of in een bijgebouw of hun woning te verbouwen.

Binnenkort volstaat een meldingsplicht voor de creatie van een vorm van zorgwonen:
binnen het bestaande bouwvolume van de woning (bestaande bepaling)
in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw
in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning.

Voor elk van deze situaties gelden specifieke randvoorwaarden (vb. maximale oppervlakte van de constructie, specifieke vereisten m.b.t. de nutsvoorzieningen en afvoer van afvalwater, enz.) om de impact op de ruimtelijke ordening te beperken en de woningkwaliteit te bewaken. Als er niet voldaan is aan deze randvoorwaarden betekent dit echter niet dat de creatie van de zorgwoning onmogelijk is. Wel moet er dan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd worden.

Merk op dat zorgwonen in een mobiele unit steeds tijdelijk is: de plaatsing ervan is beperkt tot een maximale periode van 3 jaar per hoofdwooneenheid. Deze periode kan eenmalig met 3 jaar worden verlengd via een nieuwe melding.

Tot slot geven we nog mee dat het einde van de zorgsituatie altijd moet worden gemeld. Wie de zorgwoning nadien wil verhuren voor de huisvesting van gezinnen of alleenstaanden, zal eerst een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

In werking: op een datum die later wordt bepaald door de Vlaamse regering

Zie ook
Geraakte artikels:
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 4.1.1 en art. 4.2.4.