Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Ook agenten met rang A4, A4+ of A5 van ‘Brussel Fiscaliteit’ bevoegd voor schattingen én aan- en verkoop onroerende goederen Brussels Gewest

Nieuws - 08/07/2020
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds 2015 een eigen ‘Gewestelijk Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen’. Dat maakt deel uit van de ‘Directie Patrimoniumdocumentatie’ van ‘Brussel Fiscaliteit’.

Tot nog toe mochten alleen statutaire of contractuele ambtenaren van niveau A van de Directie Patrimoniumdocumentatie de belangrijke beslissingen nemen binnen dat aankoopcomité.
Maar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering preciseert nu dat ook de statutaire of contractuele agenten die titularis zijn van een graad van rang A4, A4+ of A5 van ‘Brussel Fiscaliteit’ dezelfde bevoegdheden als deze ambtenaren hebben.

Al deze ambtenaren en agenten dragen de titel van ‘commissaris’.

Voortaan mogen dus alleen de statutaire en contractuele ambtenaren van niveau A én de statutaire of contractuele agenten die titularis zijn van een graad van rang A4, A4+ of A5 binnen de Directie Patrimoniumdocumentatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
onroerende rechten of goederen schatten;
onroerende rechten of goederen verwerven of vervreemden in naam en voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van een ondergeschikt bestuur, van een entiteit die aan de controle of het administratief toezicht van één van die overheden onderworpen is, van een dochterentiteit van één van die organen, of – op verzoek – van een overheidsdienst of openbare instelling die bevoegd is voor onteigeningen;
onteigeningen verrichten;
als instrumenterende derde akten verlijden;
taken en opdrachten uitvoeren die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toevertrouwt aan het Comité tot aankoop van onroerende goederen,
enz.

De juridische procedures die voortvloeien uit de beslissingen van de commissarissen en de eigenlijke onteigeningsprocedures worden toegewezen aan de ambtenaren van niveau A ‘binnen de Directie Juridische Zaken en Beroepen’ van ‘Brussel Fiscaliteit’.
De rekenplichtige van de ontvangsten blijft bevoegd om de dwangbevelen uit te schrijven en ze uitvoerbaar te verklaren.

In werking:
het ‘besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020’ treedt in werking op 18 juli 2020.

Zie ook: