Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Covid-19: Europese regels op staatssteun en kmo-definitie blijven 3 jaar langer van kracht

Nieuws - 08/07/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Europese Unie verlengt haar De-minimisverordening en haar Algemene Groepsvrijstellingsverordening tot 31 december 2023. En zij versoepelt de toekenning van steun aan ondernemingen die in moeilijkheden kwamen door het coronavirus. Naar aanleiding van die verlenging verschuift de Europese Commissie ook de einddatum van 6 richtsnoeren en mededelingen met toelichting bij diverse staatssteunregels.

Drempel voor staatssteun

De De-minimisverordening zegt dat het totale bedrag aan steun dat een onderneming over de laatste 3 belastingjaren kreeg van de overheid, niet hoger mag zijn dan 200.000 euro. Bóven dat plafond wordt de overheidssteun in principe beschouwd als concurrentieverstorend en moet ze aangemeld worden bij, en goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Kmo-, milieu- en andere toegelaten steunregimes

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening legt de drempels vast waaraan een onderneming moet voldoen om beschouwd te kunnen worden als een kmo, een kleine onderneming of een micro-onderneming.

Dat is nodig omdat de Algemene Groepsvrijstellingsverordening bepaalde vormen van steun – waaronder steun aan kmo’s – niet als concurrentieverstorend beschouwt. Namelijk:
regionale steun
steun aan kmo’s, in de vorm van investeringssteun, exploitatiesteun en toegang tot financiering
steun voor de bescherming van het milieu (en voor hernieuwbare energie)
steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
opleidingssteun
steun voor aanwerving en tewerkstelling van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap
steun om de schade te herstellen die veroorzaakt werd door natuurrampen
sociale vervoerssteun voor bewoners van verafgelegen gebieden
steun voor breedbandinfrastructuur
steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
steun voor sportinfrastructuur, multifunctionele recreatieve infrastructuur en lokale infrastructuurvoorzieningen, en
steun voor regionale luchthavens en havens.

In afwijking van de algemene regels behouden ondernemingen die op 31 december 2019 gezond waren en die daarna in moeilijkheden geraakten door de covid-19-uitbraak, hun recht op overheidssteun. En dit tot en met 30 juni 2021.

De Europese Unie wil de huidige staatssteunregels moderniseren en herzien in het licht van de Europese Green Deal en de Europese Digitale Agenda. Maar die hervorming heeft vertraging opgelopen. Vandaar de verlenging.

Richtsnoeren en mededelingen

Als gevolg van die verlenging van de basisregels op de staatssteun heeft de Europese Commissie beslist om ook 6 richtsnoeren en mededelingen met toelichting te verlengen. Voor een beperkte termijn. De bewuste richtsnoeren en mededelingen worden ook aangevuld om rekening te kunnen houden met de bijzondere situatie van ondernemingen die zwaar getroffen werden door het covid-19-virus.

De Commissie verlengt de volgende richtsnoeren en mededelingen tot en met 31 december 2021:
Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020. Er zouden volgend jaar wel nieuwe regionalesteunkaarten komen.
Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen.
Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014‐2020. Door de scherpe daling van het elektriciteitsverbruik tijdens de covid-19-pandemie dreigen sommige ondernemingen niet meer te voldoen aan de voorwaarden voor een ‘gerichte korting op de financiële steun voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen’. Dat onderdeel wordt dan ook gewijzigd, zodat de betrokken ondernemingen hun recht op steun behouden.
Mededeling inzake criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang.
Mededeling inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering.

Het volgende document wordt verlengd tot en met 31 december 2023:

Bron: Verordening (EU) 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1407/2013 wat betreft de verlenging ervan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft de verlenging ervan en desbetreffende aanpassingen, Pb. L215, 7 juli 2020.
Bron: Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van en wijzigingen in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014‐2020, de richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen, de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014‐2020, de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, de mededeling inzake criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, de mededeling van de Commissie over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering, Pb. C244, 8 juli 2020.
Zie ook:
Verordening (EU) 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. L352, 24 december 2013 (De-minimisverordening).
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb. L187, 26 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening).