tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Typehuurovereenkomsten en calls voor svk-woningen

Nieuws - 25/04/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – De Vlaamse regering geeft meer betaalzekerheid aan eigenaars die een woning verhuren aan sociale huurders via een sociaal verhuurkantoor (svk). De regering heeft daarvoor typehuurovereenkomsten uitgewerkt.
Er komen ook projectoproepen (calls), opdat de svk’s voldoende woningen zouden vinden om in huur te nemen.
Dat, en nog veel meer, staat in een diversebepalingenbesluit van 8 februari 2019.

Garantie voor huurprijs en vergoeding bij huurschade

Als een sociaal verhuurkantoor de huurprijs om één of andere reden niet zou doorstorten aan de eigenaar, kan die eigenaar vanaf nu een ‘verzoek tot overname van de huurprijs’ indienen bij de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW). De VMSW kan dan een onderzoek instellen. Zij kan het svk aansporen om het verschuldigde bedrag toch nog te betalen, maar zij kan het huurgeld ook voorschieten, gedurende maximum 9 opeenvolgende maanden.

Hetzelfde geldt bij huurschade. Als een svk de huurschade niet vergoedt, kan de eigenaar zich tot de VMSW wenden met een ‘verzoek tot overname van de verplichting tot betaling van de vergoeding van de huurschade’.

De VMSW zal daarvoor nog modellen ontwerpen.

Typehuurovereenkomsten

Het diversebepalingenbesluit bevat alvast 2 modellen waarmee sociale verhuurkantoren woningen of kamers kunnen huren op de private huurmarkt:

Calls

De VMSW zal geregeld een ‘SVK Pro-oproep’ lanceren naar eigenaars-verhuurders en projectontwikkelaars om voldoende geschikte woningen en kamers te vinden die de svk’s dan voor lange tijd in huur kunnen nemen. Maar vooraleer het zover is, vindt eerst een behoefteonderzoek plaats:
Elk svk stelt een fiche op met het soort woningen dat het nodig heeft, het aantal woningen, en het gebied waar die woningen moeten liggen.
Dat voorstel wordt besproken in het lokaal woonoverleg en afgetoetst aan het gemeentelijk beleid.
Als de gemeente akkoord gaat, wordt het voorstel opgenomen in de call.

Transparantie en andere

Om de transparantie te verduidelijken, zegt het diversebepalingenbesluit dat elk erkend en gesubsidieerd svk een reguliere boekhouding moet voeren volgens de vzw-wetgeving als het svk een vereniging zonder winstoogmerk is, of volgens de regels van de lokale besturen als het een OCMW- of welzijnsvereniging is.
Het besluit scherpt bovendien de rapportageverplichtingen aan. Ook voor de erkende, niet-gesubsidieerde svk’s.

Het besluit richt een Overlegplatform VMSW-HUURpunt op.
Naast zijn andere taken, zal HUURpunt vanaf nu de svk’s promoten bij private investeerders en projectontwikkelaars.

Het diversebepalingenbesluit laat ook de kwaliteitskamer van start gaan. Die zal bouwtechnische en conceptuele richtlijnen uitwerken voor het bouwen en onderhouden van sociale woningen en de infrastructuur daarrond.

– Vlaams gewest
– Vanaf 29 april 2019: huidig besluit van 8 februari 2019; Vlaams procedurebesluit wonen van 14 juli 2017 (gedeeltelijk); en SVK Pro-decreet.

Zie ook:
Vlaamse Wooncode, art. 25bis (kwaliteitskamer), art. 33, §5 en §10 (overname van huurprijs en vergoeding voor huurschade) en art. 56, §2 (typehuurovereenkomsten).