Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brussel harmoniseert regels voor openbaar onderzoek

Nieuws - 20/05/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt zijn milieu- en ruimtelijkordeningsrecht. De hervormingen leiden tot een nieuw uitvoeringsbesluit met voorschriften voor het openbaar onderzoek over een planaanvraag, vergunningsaanvraag of aanvraag voor attest.

Sommige voorschriften gelden voor elk type van openbaar onderzoek:
Zo moet elk openbaar onderzoek ten laatste de 3e dag vóór de aanvangsdatum aangekondigd worden.
De gemeente hangt een bericht van aankondiging uit en neemt de aankondiging op haar website op.
Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan iedereen het dossier inkijken bij de gemeente. Brussel regelt zelfs wannéér dat kan: elke voormiddag tussen 9 en 12u, en minstens één keer per week ook ’s avonds.
Al wie dat wil kan minstens een halve dag in de week technische uitleg krijgen over het dossier.
Iedereen kan ten minste een halve dag in de week opmerkingen en bezwaren laten optekenen door het gemeentepersoneel.
En als de overlegcommissie om advies gevraagd wordt, kan elke belanghebbende vragen om door de leden van de commissie gehoord te worden.

Daarnaast zijn er specifieke regels voor de openbare onderzoeken over plannen en stedenbouwkundige verordeningen enerzijds, en over de aanvragen voor vergunningen of attesten anderzijds.
Een openbaar onderzoek over een aanvraag voor vergunning of attest duurt bijvoorbeeld 30 dagen als het dossier handelt over een verbindingsweg of als er vooraf een milieueffectbeoordeling moet plaatsvinden. Bij andere aanvragen is dat maar 15 dagen.
Bij grote plannen, die betrekking hebben op het volledige Brusselse grondgebied, wordt het openbaar onderzoek ook aangekondigd op de radio, in de krant en in het Belgisch Staatsblad.

Brussel publiceert tot slot nieuwe modellen van het bericht tot aankondiging van het openbaar onderzoek (een model voor een plan of stedenbouwkundige verordening enerzijds, en een model voor een vergunning of attest anderzijds) en een model voor het proces-verbaal van afsluiting van het openbaar onderzoek.

Het nieuwe besluit op de openbare onderzoeken treedt op 1 september 2019 in werking.

Zie ook: