tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vrederechter kan voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom (art. 171 DB burgerlijk recht)

Nieuws - 13/07/2018
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


Vanaf 1 januari 2019 kan de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom. En de mede-eigenaar die in een rechtzaak verwikkeld is met de vereniging van mede-eigenaars moet bijdragen in de voorschotregeling voor de kosten van de rechtszaak die ten laste zijn van de vereniging.

Voorlopige bewindvoerder

De vrederechter kan één of meerdere voorlopige bewindvoerders aanwijzen. De vraag daarvoor kan uitgaan van de syndicus of van één of meerdere mede-eigenaars met samen minstens één vijfde van de aandelen in de gemene delen. Ze kunnen dat vragen wanneer het financieel evenwicht van de mede-eigendom ernstig bedreigd is. Of wanneer de vereniging van mede-eigenaars het behoud van het gebouw of de overeenstemming ervan met de wettelijke verplichtingen niet kan garanderen.

De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder gebeurt op kosten van de vereniging van mede-eigenaars. De rechter bepaalt voor welke taken de voorlopige bewindvoerder de organen van de vereniging van mede-eigenaars kan vervangen.

Voorschotregeling bij geschil

Een mede-eigenaar die in een juridische procedure verwikkeld is met de vereniging van mede-eigenaars moet ook bijdragen in de voorschotten voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en erelonen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Later volgt wel een verrekening, afhankelijk van het resultaat van de procedure. De mede-eigenaar – verweerder in een zaak die door de vereniging van mede-eigenaars is ingesteld – is vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten als de rechter de vordering volledig ongegrond verklaart. Volledige vrijsteling is er ook als de rechter de vordering van de mede-eigenaar tegen de vereniging volledig gegrond verklaard. In beide gevallen worden de erelonen en kosten over de andere mede-eigenaars verdeeld. Als de rechter de vordering gedeeltelijk gegrond verklaard, moet de mede-eigenaar (eiser of verweerder) wél bijdragen in de erelonen en kosten die ten laste zijn van de vereniging van mede-eigenaars.

Vereniging van mede-eigenaars

De wetgever verduidelijkt dat de vereniging van mede-eigenaars ook – als eiser of verweerder – in rechte kan optreden in het kader van vorderingen tot wijziging van de aandelen in de gemene delen en de verdeling van de lasten. Een dergelijke vordering moet dus niet tegen of door alle individuele mede-eigenaars afzonderlijk ingesteld worden.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2019.

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 171 en 179 DB burgerlijk recht)
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 577–9)