tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Erkenning aannemers: maximale bedragen per klasse opgetrokken

Nieuws - 30/04/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Erkende aannemers mogen intekenen op openbare aanbestedingen die zich binnen de categorie en klasse bevinden waarvoor ze zijn erkend. De ‘klasse’ geeft aan tot welk maximumbedrag een aannemer een opdracht mag aannemen. De federale regering heeft die maximumbedragen nu gevoelig opgetrokken. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 juni 2024.

Erkenning aannemers

Een aannemer mag niet om het even welke opdracht voor om het even welk bedrag uitvoeren. Om in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht voor werken, moet een aannemer voor die werken erkend zijn (let op: voor kleine werken tegen kleine bedragen is geen erkenning nodig). Met een erkenning bewijst de aannemer zijn technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. De erkenningsprocedure is gevat door het KB Erkenning aannemers van werken van 26 september 1991.

Categorieën en klassen

Een erkenning wordt gegeven voor een bepaalde categorie of subcategorie van werken. De categorie vertelt dus iets over de activiteit van de aannemer. Bijvoorbeeld ‘categorie A. Baggerwerken’ en ‘subcategorie A1. Schepen lichten en wrakken opruimen’ of ‘categorie B. Waterbouwkundige werken’ en ‘subcategorie B1. Waterlopen ruimen’.

De categorieën en subcategorieën van werken worden op hun beurt onderverdeeld in ‘klassen’. Die klassen worden bepaald aan de hand van de prijs van de werken. Ze maken met andere woorden duidelijk voor welk budget een aannemer opdrachten mag aannemen. De wetgeving onderscheidt in totaal 8 verschillende ‘klassen’. Het is aan deze ‘klassen’ dat de federale regering nu wijzigingen aanbrengt. Meer concreet verhoogt ze de wettelijke maximumbedragen die per klasse gelden.

Bedragen opgetrokken

De klasse hangt zoals vermeld samen met de prijsklasse van overheidsopdrachten waaraan een aannemer deelnemen. Het maximale bedrag (excl. btw) van de aanneming van werken die aan de aannemer mag worden gegund is voor de eerste 7 klassen vastgesteld als volgt:

Klasse
Maximale bedrag (excl. btw) tot 1 juni 2024
Maximale bedrag (excl. btw) vanaf 1 juni 2024
1
135.000
162.000
2
275.000
330.000
3
500.000
600.000
4
900.000
1.080.000
5
1.810.000
2.172.000
6
3.225.000
3.870.000
7
5.330.000
6.396.000

Vanaf 1 juni 2024 mag een aannemer die een erkenning kreeg voor klasse 1 binnen een bepaalde categorie of subcategorie dus ingaan op aanbiedingen voor werken waarvan de waarde wordt geraamd op maximum 162.000 euro (excl. btw). Bij een klasse 2, gaat dat tot 330.000 euro, bij een klasse 3 tot 600.000 euro, enz.

Klasse 8-aannemers mogen op álle aanbiedingen ingaan; ook op aanbiedingen voor werken die geraamd worden op meer dan 6.396.000 euro.

Totaalbedrag

De regering verhoogt ook het totaalbedrag (excl. btw) van al de werken welke door dezelfde aannemer in België en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd op het ogenblik van het gunnen van de opdracht, afhankelijk van zijn klasse.

Klasse
Maximale bedrag (excl. btw) tot 1 juni 2024
Maximale bedrag (excl. btw) vanaf 1 juni 2024
1
682.000
819.000
2
2.200.000
2.640.000
3
4.000.000
4.800.000
4
7.000.000
8.400.000
5
14.500.000
17.400.000
6
26.000.000
31.200.000
7
43.000.000
51.600.000
8
260.000.000
312.000.000

In werking: 1 juni 2024.

Zie ook
Geraakte artikels