tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Prijzenwet en Woningbouwwet: administratieve vervolging toegevoegd

Nieuws - 25/03/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het federaal parlement voegt de mogelijkheid tot administratieve vervolging in bij inbreuken op de Prijzenwet en de Woningbouwwet (“Wet Breyne”). Het brengt ook de opsporingsbevoegdheden van de controleambtenaren in het kader van beide wetten in lijn met wat nu reeds voorzien is in het Wetboek van economisch recht.

De opsporingsbevoegdheden van de controleambtenaren in het kader van de Prijzenwet en de Woningbouwwet waren op uiteenlopende en vaak onvolledige wijze opgenomen in vergelijking met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht. Vermits de controleambtenaren van de Economische Inspectie instaan voor de opsporing en vaststelling van inbreuken op de beide wetten, is het logisch dat zij in dit verband beschikken over de bevoegdheden waarover zij reeds beschikken in het kader van de opsporing en vaststelling van inbreuken op het Wetboek van economisch recht.

Op het vlak van de vervolging en sanctionering, bevatte de Prijzenwet al verschillende procedures die vergelijkbaar zijn met die opgenomen in het Wetboek van economisch recht (de administratieve minnelijke schikking en de strafrechtelijke vervolging). Maar zij bevatte noch de waarschuwingsprocedure, noch de administratieve vervolging die tot een administratieve boete kan leiden. Die verscheidenheid is historisch gegroeid en valt nu niet meer te verantwoorden. Daarom wordt de mogelijkheid tot administratieve vervolging toegevoegd. Er wordt ook een mogelijkheid ingevoegd voor controleagenten om een waarschuwing te geven na de vaststelling van inbreuken die onder hun bevoegdheid vallen.

In de Woningbouwwet wordt naast de administratieve vervolging en waarschuwing, ook de minnelijke schikking ingevoerd.

De bestaande strafrechtelijke sancties worden behouden en de bedragen van de administratieve geldboetes zijn voorzien.

In werking: 31 maart 2024 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Geraakte artikels:
Zie ook: