tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Belgisch parlement actualiseert Architectenwet

Nieuws - 23/03/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Belgisch parlement actualiseert de Architectenwet onder andere om ze af te stemmen op de huidige organisatie van de raden van de Orde in Brussel en in de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

De wet wordt ook aangepast met betrekking tot de benoeming van de leden van de nationale raad van de Orde van architecten die uit het onderwijs komen: de term “school voor bouwkunde” is namelijk niet meer geschikt, het architectuuronderwijs is geïntegreerd in de universiteiten en de rijksscholen bestaan niet meer.

De betrokken universiteiten moeten met elkaar overleggen om de lijst van voorgestelde kandidaten vast te leggen. De universiteiten leggen daartoe toewijzingscriteria vast die objectief en controleerbaar moeten zijn, zoals het aantal studenten ingeschreven in de faculteit architectuur en bouwkunde, de ervaring van de kandidaten, … Aangezien de regering wil zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kan een van de criteria ook zijn dat, bij gelijkwaardige bekwaamheid, de voorkeur wordt gegeven aan een kandidaat van het minst vertegenwoordigde geslacht.

Er wordt ook voorzien dat een persoon niet meer dan tweemaal na elkaar als lid van het onderwijzend personeel of als ambtenaar kan worden benoemd om de instroom van nieuwe vertegenwoordigers te vergemakkelijken.

In werking: 31 maart 2024 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Geraakte artikels: