tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


FIRST-project: overdracht inning voorafgaande betaling hypotheekrecht van AAPD naar AAII

Nieuws - 09/11/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 6 november 2023 heeft de Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAII) de innings- en teruggavebevoegdheid m.b.t. de voorafgaande betaling van het hypotheekrecht en de hypothecaire retributies overgenomen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). Daarmee is opnieuw een verdere stap gezet in de realisatie van het zogenaamde “FIRST-project”, het project waarmee de federale overheid de inning van de aan haar verschuldigde sommen maximaal wil centraliseren en overhevelen van de AAPD naar de AAII. En de komende maanden staan nog meer bevoegdheidsoverdrachten op het programma. De federale regering zorgt nu voor een update van de taken en bevoegdheden van beide diensten in het Basisbesluit Operationele Diensten FOD Financiën.

Dat KB van 3 december 2009 vormt de basis voor de oprichting en werking van de 7 administraties bij de FOD Financiën. En geeft voor elk van de administraties taken en verantwoordelijkheden mee. Zo ook voor de Algemene Administratie van de Inning en Invordering en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Al ziet hun lijst met bevoegdheden er voortaan dus wat anders uit. Zoals eerder in dit artikel gemeld is voor de AAII onder meer nieuw ‘de inning van de retributies bedoeld in artikel 146 van de Hypotheekwet van 16 december 1851’.

In werking: 6 november 2023.

Zie ook
Geraakte artikels