tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaamse regering neemt hybride warmtepompen op in MijnVerbouwPremie

Nieuws - 01/08/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering integreert de premie voor hybride lucht-waterwarmtepompen in Mijn VerbouwPremie. MijnVerbouwPremie is het unieke premieloket voor de aanvraag en behandeling van verschillende premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning. Om premies te voorzien voor hybride lucht-waterwarmtepompen moest de regering het advies van Europa afwachten.

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een klassieke verwarmingsketel. Dan maak je dus zowel gebruik van hernieuwbare energie als van fossiele brandstoffen, zoals aardgas of stookolie. Daarom werden hybride waterpompen eerst niet opgenomen in de lijst met technieken waarvoor een premie kan worden aangevraagd. Na een overlegprocedure en na het aanleveren van alle gevraagde bijkomende documenten, deelde de Europese Commissie mee dat voldaan is aan de “do no significant harm”-criteria en dat de premie voor hybride lucht-waterwarmtepompen, ondanks de fossiele component, kan geïntegreerd worden in het nieuwe unieke loket.

In werking: 1 juli 2022.