tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaamse voortgangstoets 2020: 180 gemeenten op schema om bindend sociaal objectief te halen

Nieuws - 04/05/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Uit de Vlaamse voortgangstoets 2020 blijkt dat 180 gemeenten op schema zitten om hun bindend sociaal objectief (BSO) te halen. Zij zijn ondergebracht in categorie 1 op de ‘Lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets 2020’.

Voor 120 andere Vlaamse gemeenten is dat niet het geval. Zij behoren tot categorie 2. De meeste gemeenten van deze groep - 107 in totaal - maken deel uit van categorie 2a. Gemeenten in deze categorie volgen het groeipad sociale huur niet, maar leveren voldoende inspanningen om het BSO te bereiken. De overige 13 gemeenten zijn ingedeeld in categorie 2b wat betekent dat ze onvoldoende inspanningen leveren om hun BSO te halen.

Voortgangstoets in Vlaamse Codex Wonen

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 (art. 2.23 §2) bepaalt dat de Vlaamse regering om de 2 jaar (en voor het eerst in 2012) een ‘voortgangstoets’ uitvoert over de implementatie van het bindend sociaal objectief. Er wordt dan gekeken hoever een gemeente staat met het realiseren van het BSO. Als de regering vaststelt dat een gemeente ‘kennelijk onvoldoende inspanningen’ levert om het BSO tijdig te bereiken, dan sluit ze een overeenkomst met sociale woonorganisaties die bereid zijn om het vereiste sociale woonaanbod op het grondgebied van de gemeente te realiseren.

Indeling in categorieën

De procedure en criteria voor de uitvoering van de voortgangstoetsen zijn opgenomen in ‘Titel 2, Deel 3, Boek 2 van het Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen.

Er wordt gewerkt met een voorlopige en een definitieve indeling. Na de toetsing worden gemeenten voorlopig ingedeeld in categorie 1 of 2. Bij die voorlopige onderverdeling van de gemeenten in categorieën wordt gekeken of het gerealiseerde en geplande sociaal huuraanbod het groeipad voor sociale huurwoningen volgt. Gemeenten in categorie 1 volgen het door de Vlaamse regering vooropgestelde groeipad en leveren dus voldoende inspanningen om hun bindend sociaal objectief te bereiken. Gemeenten in categorie 2 volgen het groeipad niet. Zij moeten bij Wonen-Vlaanderen een plan van aanpak indienen waarin ze aantonen dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. Op basis van dat plan worden de gemeenten uit categorie 2 ingedeeld in een categorie 2a en een categorie 2b. De definitieve lijst moet telkens formeel worden goedgekeurd door de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen.

Voortgangstoets 2020

Wonen-Vlaanderen bracht de gemeenten op 8 juli 2020 op de hoogte van de voorlopige indeling in categorieën in het kader van de voortgangstoets 2020. Voor de 180 gemeenten in categorie 1 was dat meteen het einde van de toetsing. De 120 gemeenten in categorie 2 moesten binnen de 3 maanden hun plan van aanpak inleveren. Na de beoordeling van deze plannen werden 107 gemeenten definitief ondergebracht in categorie 2a, 13 aan categorie 2b. Met die noot dat Ardooie, Kraainem, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode geen plan van aanpak indienden en daardoor aan categorie 2b zijn toegewezen.

De definitieve lijst m.b.t. de voortgangstoets van 2020 is op 11 januari 2021 goedgekeurd door minister Diependaele. Het goedkeuringsbesluit is op 4 mei 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Maar let op: het treedt in werking op de datum van ondertekening, 11 januari 2021.