tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brussel vereenvoudigt openbaar beheersrecht om leegstand aan te pakken

Nieuws - 02/05/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil van het recht op huisvesting een prioriteit maken en daarvoor de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daadkrachtig aanpakken. Een eerste stap in dat traject is een beter zicht krijgen op de leegstaande woningen. Vervolgens wordt de procedure van het openbaar beheersrecht vereenvoudigd, zodat er meer gebruik van kan worden gemaakt.

Inventaris van leegstaande woningen

Tot nu toe ontbrak een betrouwbare inventaris van de leegstaande woningen omdat de verschillende opsporingstechnieken niet geharmoniseerd waren en de plicht voor gemeentes om jaarlijks een lijst van de leegstaande woningen door te sturen, niet goed werd nageleefd.

De Gewestelijke Dienst Leegstaande Woningen heeft voortaan als taak om informatie over vermoedelijk leegstaande woningen te centraliseren. Op basis van die databank legt de Gewestelijke Dienst een inventaris aan van de woningen die, na inspectie ter plaatse, effectief leegstaand blijken te zijn.

Dankzij de inventaris kunnen de gemeenten op de hoogte worden gebracht van de leegstaande woningen op hun grondgebied. Zo kunnen ze kiezen om bepaalde maatregelen uit te voeren (openbaar beheersrecht, vordering tot staking…). Ook de andere openbare beheerders kunnen verwittigd worden van de mogelijkheid om hun openbaar beheersrecht uit te oefenen.

Openbaar beheersrecht

In 2003 werd het openbaar beheersrecht in de Huisvestingscode opgenomen. Zo kan een openbare vastgoedbeheerder een leegstaande woning die niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet, tijdelijk beheren om de nodige werken uit te voeren en de woning opnieuw te huur te stellen. Maar openbare vastgoedoperatoren maakten er sindsdien maar zelden gebruik van.

Om het gebruik van het openbaar beheersrecht te vergemakkelijken en zo de leegstand tegen te gaan, wordt de procedure aangepast. Onder andere volgende wijzigingen moeten de openbare beheerders motiveren:
ondersteuning voor de vastgoedbeheerders bij hun acties om leegstaande woningen weer op de markt te brengen;
een gemakkelijkere toekenning van een lening aan openbare beheerders waarvan het bedrag hoger ligt;
de garantie dat de beheerder de opfrissingswerken en de verhuur van het goed kan realiseren vóór de voortijdige overname van het goed door de houder van het zakelijk recht.

De ‘openbare beheerders’ worden geherdefinieerd. Voortaan zal het mechanisme enkel geactiveerd kunnen worden door:
een gemeente;
een OCMW;
een autonome gemeentelijke regie;
de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Inwerkingtreding: datum wordt bepaald door de Regering

Zie ook: