tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Aanscherping van de verkeersveiligheid door oprichting van een nationaal parket

Nieuws - 03/01/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 30 december 2021 roept een nieuwe gerechtelijke instantie in het leven: het nationaal parket voor de verkeersveiligheid. Hieruit blijkt de politieke wil om de op de wegen begane overtredingen te bestrijden.

Bevoegd voor de 3 gewesten

Het nieuwe nationale parket voor de verkeersveiligheid zal in Brussel zijn gevestigd want het is bevoegd voor de drie gewesten van het land.
Concreet wordt het nieuwe parket voor de verkeersveiligheid geleid door een tweetalige procureur belast met verkeersveiligheid met twee substituten, een Nederlandstalige en een Franstalige (nieuw artikel 150/1 van het Gerechtelijk Wetboek).
De bevoegdheden van het nationaal parket voor de verkeersveiligheid worden uitvoerig omschreven in het nieuwe artikel 150/2 van het Gerechtelijk Wetboek. Het parket is belast met de eenvormige administratieve opvolging van verkeersboetes die onmiddellijk worden geïnd of waarvoor een minnelijke schikking wordt getroffen.
Concreet zal het parket voor de verkeersveiligheid onder meer de volgende taken uitvoeren:
Behandeling van betwistingen op feiten;
Beheer van dossiers over inbreuken op artikel 67ter van de wegverkeerswet (wanneer de rechtspersoon de identiteit van de bestuurder die het voertuig op het tijdstip van de overtreding bestuurde niet of te laat meedeelt);
Beheer van gevallen waarin de bestuurder in overtreding buiten de Europese Unie verblijft;
Verbetering van onvolledige documenten die niet konden worden afgedrukt;
Uitvoering van verzoeken tot (terug)betaling die niet automatisch konden worden verricht;
Administratieve afhandeling van dossiers waarin een buitenlandse overheid een financiële sanctie (vergelijkbaar met een geldboete) oplegt aan een inwoner van België die in het buitenland een verkeersovertreding heeft begaan zonder de boete te betalen.

Bevoegdheidsverdeling

De bestaande politieparketten blijven bevoegd voor hun eigen strafrechtelijk beleid op het gebied van verkeersveiligheid.
Aangelegenheden in verband met rijbewijzen (bijvoorbeeld verval van het recht tot sturen) en verkeersongevallen zullen onder de bevoegdheid van het huidige politieparket blijven vallen. Hetzelfde geldt voor zwaardere overtredingen zoals overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs, door het rode licht rijden bij een spoorwegovergang, enz.
Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings of de arbeidsauditeur respectievelijk de procureur-generaal, en de procureur voor de verkeersveiligheid betreffende de uitoefening van de strafvordering kunnen geen nietigheden worden opgeworpen.

Zie ook:
Geraakte artikels: