tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Retroactieve investeringspremie voor warmtepompen, kleine windturbines en microwarmtekrachtinstallaties in Vlaanderen na vernietiging virtueel terugdraaiende teller

Nieuws - 12/10/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 5/2021) het principe van de virtueel terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Om het financiële verlies te compenseren lanceerde de regering de retroactieve investeringspremie. Eigenaars kunnen sinds juli een aanvraag indienen via het digitale premieloket van Fluvius. De Vlaamse regering voorziet nu in een bijkomende premie van 1163 euro voor eigenaars van warmtepompen als hoofdverwarming in combinatie met zonnepanelen. Daarnaast lanceert ze een gelijkaardige retroactieve investeringspremie voor eigenaars van decentrale productie-installaties andere dan zonnepanelen (zoals kleine windturbines of microwarmtekrachtinstallaties) met een digitale meter die financieel getroffen zijn door de afschaffing van de virtueel terugdraaiende teller.

Al komt de publicatie van het Premiebesluit in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober wel een beetje laat. De premies aanvragen kan immers al sinds 1 oktober 2021.

Voor een goed begrip geven we nog de belangrijkste elementen mee:
aanvraag. Wie al een digitale meter heeft, kan de premie aanvragen van 1 oktober tot en met 31 maart 2022. Wie nog een klassieke meter heeft, moet de premie aanvragen binnen de 6 maanden na vervanging door een digitaal exemplaar (en uiterlijk op 31 december 2025).
bedrag. De premie voor warmtepompen bedraagt 1163 euro. Het bedrag van de retroactieve investeringspremie voor decentrale productie-installaties is onder meer afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van de plaatsing van de digitale meter en de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten.
voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de premies, gelden tal van voorwaarden. Zo is de premie alleen bestemd voor warmtepompen die instaan voor de hoofdverwarming van een gebouw en moet de aanvrager op 1 oktober 2021 eigenaar zijn geweest van de pomp. De retroactieve investeringspremie voor decentrale productie-installaties is alleen bestemd voor decentrale productie-installaties met een nominaal vermogen van maximaal 10 kVA die in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020, en die gebruik maken van een andere technologie dan fotovoltaïsche zonne-energie. Waarbij onder meer geldt dat de decentrale productie-installatie is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en is in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet (en dat ook nog heeft gedaan gedurende de laatste 12 maanden) en dat de decentrale productie-installatie op de datum van de uitspraak van het arrest van het Grondwettelijk Hof genoot van de regeling over de compensatie van injectie en afname die uiteindelijk door het Hof is vernietigd.

In werking: 1 oktober 2021