Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in heel België tot eind 2022 (PW, art. 15)

Nieuws - 12/01/2021
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 geldt voor het hele Belgische grondgebied een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen. Deze nieuwe tijdelijke regeling heeft zijn eigen voorwaarden en komt bovenop de bestaande regeling waarbij er al een verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw geldt in 32 centrumsteden.

h2 Verlaagd btw-tarief voor 2 jaar

Deze nieuwe maatregel geldt voor de handelingen waarvoor de btw opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
Voor bouwprojecten die gestart zijn vóór 1 januari 2021, kan het verlaagde btw-tarief van 6% ook toegepast worden op handelingen die gefactureerd worden na 1 januari 2021. De verklaring voor de btw-administratie moet dan wel opgemaakt en ingediend worden vóór 31 maart 2021.
Voor bouwprojecten waarvan de omgevingsvergunning ingediend wordt na 1 juli 2022, komt slechts 25% van het totale bedrag in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6%.

Voorwaarden

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking.

Het moet gaan om de woning die de bouwheer/koper uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als zijn enige, eigen woning.
De bewoonbare oppervlakte van de woning mag maximum 200 m2 bedragen.
Aan bovenstaande voorwaarden moet minstens gedurende 5 jaar na de eerste ingebruikneming van de woning worden voldaan.
De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren. Ook de ruimtes die gebruikt worden voor de uitoefening van een economische activiteit tellen mee.

Bij het bevoegde btw-kantoor moet er elektronisch een verklaring worden ingediend, samen met een aantal documenten (zoals de omgevingsvergunning, het (de) aannemingscontract(en)), waarin bevestigd wordt dat aan alle voorwaarden voldaan is. Deze verklaring moet voorafgaand aan de werken ingediend worden en moet ook bezorgd worden aan de aannemer/bouwpromotor.

Deze nieuwe tijdelijke regeling geldt enkel wanneer de bouwheer/koper zonder uitstel zijn domicilie vestigt in de nieuwe woning. De woning mag dus niet verhuurd worden.

Een uitzondering hierop is de verhuur van woningen aan een sociaal verhuurkantoor.
Ook woningen die gedurende een periode van minimum 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking voor het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%.

In werking

Deze maatregel geldt voor twee jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Zie ook:
Geraakte artikels: