tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Uitrol e-pv bij economische inspectiediensten loopt vertraging op

Nieuws - 01/09/2020
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


De inspectiediensten van de FOD Economie kunnen hun elektronische processen-verbaal nog tot 1 september 2021 opstellen op papieren drager en ondertekenen met een handgeschreven handtekening, zonder gebruik te moeten maken van het e-pv-informaticasysteem. Maar let op: van zodra ze technisch en inhoudelijk in staat zijn om het e-pv volledig digitaal op te stellen en te ondertekenen vervalt deze overgangsmaatregel.

De federale regering kan niet anders dan de overgangsmaatregelen voorzien in de wet van 17 maart 2019 en het KB van 13 april 2019 verlengen. De uitrol van e-pv’s bij de Algemene Directie Economische Inspectie, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, de Algemene Directie Energie en het secretariaat van Belac (het Belgisch Accreditatiesysteem) loopt nog steeds niet zoals gepland.

Tot op vandaag zorgen technische issues ervoor dat een e-pv volledig digitaal opmaken en ondertekenen niet kan. Bovendien kregen de diensten er de voorbije maanden tal van extra opdrachten bij in het kader van de coronapandemie.

Het jaartje dat initieel voorzien was om alle betrokken inspectiediensten technisch en inhoudelijk klaar te stomen, met als uiterste deadline 26 juli 2020, bleek dus onhaalbaar. Nieuwe deadline is dus 1 september 2021. Tot dan kan het e-PV dus op papieren drager worden gesteld en ondertekend met een handgeschreven handtekening. Tijdens de overgangsperiode kunnen de processen-verbaal per brief of elektronische zending aan de procureurs des Konings worden toegezonden.

In werking: 1 september 2020.

Zie ook