Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten

Nieuws - 30/06/2020
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Vanaf 1 jul 2020 tot 31 december 2022 is de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen voor de koopvaardijsector ook van toepassing op activiteiten van kraanschepen, zelfvarende hefwerktuigen, steenstorters, onderzoeksschepen, kabel- en pijpenleggers, en schepen ter ondersteuning van bouwactiviteiten op zee.

De Vlaamse regering wil hierdoor vermijden dat de sector haar interne concurrentiepositie verliest met het risico op uitvlagging, een verlies aan expertise en negatieve gevolgen voor de tewerkstelling en de economische groei.

Maar de uitbreiding betekent ook vooral goed nieuws voor de bouw van offshore windmolenparken. Voor dergelijke installatie-en onderhoudswerken op volle zee is er nood aan schepen gespecialiseerd in, onder meer, het leggen van kabels en pijpen, het storten van steen op de zeebodem en het verrichten van hefwerkzaamheden op zee. En hoewel deze activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en tewerkstelling in Vlaanderen, kan er op dit moment geen beroep worden gedaan op de bestaande vermindering van sociale bijdragen voor de koopvaardij. Een mogelijk concurrentierisico. Extra steun dringt zich dus op. Te meer omdat Vlaanderen voorloper wil blijven op het vlak van installatie-en onderhoudswerken op zee. De uitbreiding van de vrijstellingsregels kan dan ook een belangrijke impact hebben op de verdere technologische ontwikkeling van de sector en de aangroei van de Belgische vloot.

Via het besluit van 12 juni 2012 voegt de Vlaamse regering de activiteiten toe aan het lijstje activiteiten vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij in het besluit van 23 november 2016. De bepalingen treden in werking op 1 juli 2020 en buiten werking op 31 december 2022.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot wijziging van artikel 1 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector en tot wijziging van artikel 1 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector en tot wijziging van artikel 14bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 22 juni 2020.