Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Covid-19 doorkruist stedelijke herwaardering in Brussel

Nieuws - 29/06/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De meeste duurzame wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten en stadsbeleidsprogramma’s die in Brussel ingepland waren, zitten geblokkeerd. Door de schorsing van de voorbije maanden komen die projecten nu pas in de inspraakfase. De ordonnantie op de stedelijke herwaardering verbiedt echter om tijdens de schoolvakanties inspraakmomenten te houden, terwijl de termijnen uit de ordonnantie wel weer verder lopen. Ook op de projecten die al in uitvoering zijn, zit vertraging: veel bouwwerven liggen stil omdat de social distancing-regels er niet gerespecteerd kunnen worden. Brussel verlengt dan ook de termijnen.

Dat is het geval voor de uitwerkingsfase (= planningsfase) van de drie duurzame wijkcontracten van de tiende reeks, waarvan de perimeters op 24 oktober 2019 werden vastgelegd door de Brusselse regering. Daar wordt het burgerparticipatietraject met anderhalve maand verlengd.

Dat is ook zo voor de uitvoeringsfase van de volgende projecten waarvoor nog participatie- of bepaalde wettelijke processen lopen (openbare onderzoeken, milieueffectrapportages, ...):
de stadsbeleidsprogramma’s 2017-2020 via de ontwikkeling van de wijken (SB tweede pijler), en de doelgerichte projecten van het stadsbeleid via ruimtelijke ordening (SB eerste pijler).
Hier worden de lopende termijnen met 3 maanden verlengd.

Dit besluit krijgt uitwerking vanaf 16 juni 2020, toen de algemene schorsing van de verval- en beroepstermijnen uit de Brusselse gewestwetgeving afliep.

Het Brussels gewest publiceerde al deze wijzigingen een eerste keer in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2020. Op 30 juni deed het gewest dat nog een keertje over, maar dan met minder taalfouten. Inhoudelijk wijzigt er niets.

Zie ook: