Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Covid-19: Brusselse regering verduidelijkt verlenging van opschorting verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wet- en regelgeving

Nieuws - 24/06/2020
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


De volmachtbesluiten van de Brusselse regering van 16 april en 14 mei 2020 tot verlenging van de tijdelijke opschorting van verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wet- en regelgeving bleek vatbaar voor interpretatie en werd door heel wat instanties op een andere manier toegepast. Een duidingsbesluit preciseert de regels.

Opschorting

De Brusselse regering heeft met haar allereerste volmachtbesluit 2020/001 van 2 april alle vervaltermijnen en beroepstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving en reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest opgeschort. Net als de termijnen die zijn ingevoerd op grond van deze regelgeving of waarvan het verstrijken juridische gevolgen heeft op basis deze regelgeving. Een maatregel die onder meer een concrete impact had op stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, dienstencheques, tewerkstelling van werknemers, inbeslagneming van mishandelde dieren, gezinsbijslag, mutualiteiten en kinderopvang.

Verlengingsbesluiten

De opschorting liep initieel van 16 maart tot 16 april 2020. Maar de coronamaatregel werd 2 keer verlengd, uiteindelijk tot 15 juni 2020.

De verlengingsbesluiten van 16 april en 14 mei 2020 blijken echter niet zo duidelijk. En dan vooral de tijdelijke opschorting van ‘de termijnen die zijn ingevoerd op grond van deze regelgeving waarvan het verstrijken juridische gevolgen met zich meebrengt’. De regering komt daarom met een duidingsbesluit.

Duiding

Het duidingsbesluit past alleen de omschrijving aan van de maatregel. Aan de verlenging zelf wijzigt niets: de termijnen blijven opgeschort tot 15 juni 2020.

De regering stelt het nu als volgt: de besluiten van 16 april 2020 en 14 mei 2020 hebben betrekking op de verlenging van de tijdelijke opschorting van de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest of in de akten die op grond daarvan zijn ingevoerd. En over de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en Koninklijke Besluiten en onder de bevoegdheid vallen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

In werking

Ook aan de inwerkingtreding van de verlengingsbesluiten wijzigt niets. De aanpassing van de omschrijving in het besluit van 16 april 2020 treedt in werking op 16 april, die in het besluit van 14 mei op 16 mei 2020.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 23 juni 2020.