Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?



Fiscus vervangt geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2020

Nieuws - 13/02/2020
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


De belastingadministratie vervangt de tabellen met de basisbedragen en de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2020, die ze in 2019 publiceerde in het Belgisch Staatsbad, door nieuwe tabellen.

Deze nieuwe tabellen voor het aanslagjaar 2020 zitten als bijlage bij het bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020.

Het ‘bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen’ voor het aanslagjaar 2020 (gepubliceerd op 22 januari 2019, erratum 14 februari 2019, en aangevuld door het bericht gepubliceerd op 2 april 2019) wordt volledig vervangen als gevolg van:
de wijzigingen aangebracht aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) door:
-
de ‘wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen’, inzake de vrijstelling van opzeggingsvergoedingen (opheffing art. 538, WIB 1992);
-
de ‘wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal’, inzake:
de vrijstelling van opleidingspremies toegekend door een gewest of de Duitstalige gemeenschap (art. 38, § 1, eerste lid, 34°, WIB 1992), en
de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (art. 147 tot 154, WIB 1992);
-
de ‘wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering’, inzake de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering (art. 145(49), WIB 1992);
-
de ‘wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955’, inzake:
de vrijstelling van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (art. 38, § 1, eerste lid, 24°, WIB 1992), en
de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid - werken in onroerende staat (art. 275(5), § 5, WIB 1992);
de aanpassingen die aan het KB/WIB 1992 werden aangebracht door:
-
het ‘KB van 23 maart 2019 houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vrijstelling van dividenden als bedoeld in artikel 21, eerste lid, 14°, WIB 1992 (art. 2ter, KB/WIB 1992);
-
het ‘KB van 28 juni 2019 houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992’, inzake de aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten (art. 63(18/18), KB/WIB 1992).

Ter info:
In het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020 verschenen al de tabellen met de basisbedragen en de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2021, die voorkomen in het WIB 1992.

Bron: Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - Vervanging, BS 13 februari 2020.
Zie ook:
Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, BS 6 mei 2019.
Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering’, BS 8 mei 2019.
Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, BS 5 april 2019.
Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, BS 22 maart 2019.
KB van 28 juni 2019 houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12 juli 2019.
KB van 23 maart 2019 houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 5 april 2019.
– Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - Addendum, BS 2 april 2019.
– Federale Overheidsdienst Financiën. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020, BS 22 januari 2019; err. BS 14 februari 2019.