Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Regering herstelt keuringsplicht voor binneninstallaties en privéwaterafvoer

Nieuws - 14/01/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de keuringsplicht voor binneninstallaties voor drinkwater en voor privéwaterafvoersystemen uit te breiden. De oude keuringsregimes werden geschrapt vanaf 1 januari 2020. Maar er was nog een nieuw ministerieel besluit (MB) nodig opdat de nieuwe keuringsregimes zouden kunnen ingaan, en dat MB is er nog niet. En dus zijn de klanten van een drinkwatermaatschappij sinds 1 januari 2020 niet meer verplicht om hun nieuwe of gewijzigde binneninstallatie of privéwaterafvoer te laten keuren. Om daar paal en perk aan te stellen, stemde de Vlaamse regering een reparatiebesluit dat de oude keuringsregimes tijdelijk herstelt.

Tot de datum van inwerkingtreding van het toekomstige MB moet een binneninstallatie gekeurd worden:
vóór de 1e ingebruikname;
bij belangrijke wijzigingen;
bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening, op verzoek van de exploitant van het drinkwaternet; en
na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften, ter preventie van terugstroming, op verzoek van de exploitant.

Zodra het nieuwe MB op de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer er is, moet een binneninstallatie ook gekeurd – of beter ‘herkeurd’ – worden als er herstelmaatregelen werden genomen na een eerdere (negatieve) keuring van de binneninstallatie.

Tot de datum van inwerkingtreding van het toekomstige MB moet een privéwaterafvoer gekeurd worden:
vóór de 1e ingebruikname;
bij belangrijke wijzigingen;
na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; en
bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op het privédomein, conform de voorschriften van VLAREM.

Na publicatie van het nieuwe MB moet er gekeurd worden:
bij nieuwbouw of herbouw, conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO);
bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid werd vastgesteld;
bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, behalve wanneer er de voorbije 5 jaar een keuring werd uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw; en
als er herstelmaatregelen genomen werden na een eerdere (negatieve) keuring van de privéwaterafvoer.

Het toekomstige MB met de uitvoeringsbepalingen voor de nieuwe keuringsregimes moet ten laatste op 1 januari 2021 in werking treden. Het reparatiebesluit is dan ook een tijdelijk besluit. Het geldt vanaf de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is vanaf 14 januari 2020 (het besluit heeft dus geen terugwerkende kracht tot 1 januari 2020). En het houdt op te bestaan op 1 januari 2021 of op een vroegere datum als het toekomstige MB een vroegere datum van inwerkingtreding zou bevatten.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2020 over tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement, wat betreft de keuringsverplichting van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, BS 14 januari 2020.
Zie ook: