Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Omzendbrief gidst gemeenten door lokale toewijzingsregels sociale huur

Nieuws - 13/01/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Gemeenten hebben de mogelijkheid om lokale accenten te leggen bij de toewijzing van sociale woningen. Maar in een omzendbrief herinnert de Vlaamse minister van Wonen eraan dat die regels op 1 januari 2020 grondig gewijzigd werden. De wijzigingen hebben geen impact op de bestaande, goedgekeurde lokale toewijzingsreglementen. Maar als een gemeente haar toewijzingsreglement wil aanpassen, of als zij voor het eerst een lokaal toewijzingsreglement wil opstellen, zal zij de nieuwe regels moeten volgen.

Zo verdwijnt de mogelijkheid om af te wijken van de toewijzingsregels bij een verstoorde of bedreigde leefbaarheid in één of meer wijken of gebouwen.

De gemeenten mogen voorrang geven aan kandidaat-huurders met een lokale binding. De wet somt 6 mogelijke vormen van lokale binding op. Zoals: in de gemeente wonen of werken, kinderen hebben die er naar school gaan of mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente. De omzendbrief verduidelijkt dat elke gemeente vrij mag beslissen wélke bindingsfactoren zij in haar toewijzingsreglement opneemt, en welk gewicht zij aan elke factor toekent. De gemeente kan de voorrang voor lokale binding voor álle sociale huurwoningen laten gelden, of zij kan ook bepaalde woningen uitsluiten. Bijvoorbeeld: niet voor svk-woningen. De voorrangsregels voor lokale binding gelden ná de verplichte voorrangsregels van het eerste of tweede toewijzingssysteem, en ná de voorrangsregels voor specifieke doelgroepen.

De gemeenten mogen nog slechts 1/3e van hun sociaal woonpatrimonium toewijzen aan één of meer doelgroepen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt. Die nieuwe beperking komt bovenop de huidige beperking waarbij het aantal woningen dat wordt toegewezen aan een specifieke doelgroep, in verhouding moet staan tot de omvang van die doelgroep. In het doelgroepenplan, dat zij samen met de lokale huisvestings- en welzijnsactoren opstellen, bakenen de gemeenten niet alleen de bewuste doelgroepen af, maar tonen zij ook de specifieke lokale nood aan. De omzendbrief somt de voorrangsregels op en benadrukt dat kandidaat-huurders uit een specifieke doelgroep alleen een woning kunnen toegewezen krijgen als zij ook voldoen aan de rationele bezettingsnorm. De voorrangsregels voor de specifieke doelgroepen behoren wel tot de absolute voorrangsregels. De gemeente kan er bovendien voor kiezen om haar voorrangsbepalingen voor de specifieke doelgroepen te laten gelden vóór de andere absolute voorrangsbepalingen. Ze kan ook een andere volgorde uitwerken.

Volgens de omzendbrief kunnen de gemeenten nog altijd voorrang verlenen aan 65-plussers. Zij kunnen binnen die groep een cascadesysteem opleggen: bv. voorrang vanaf een leeftijd van 70 jaar, met prioriteit voor 80-plussers. De gemeenten moeten wel 2 bijkomende beperkingen respecteren. En de woningen die zij reserveren voor oudere personen, tellen mee voor het 1/3e-aandeel van de specifieke doelgroepen.

Nog opmerkelijk: de Vlaamse regering moet het lokale toewijzingsreglement niet meer goedkeuren. Een toewijzingsreglement valt wel onder de algemene toezichtsbevoegdheid van het gewest. Dat betekent dat de Vlaamse regering het reglement binnen de 45 dagen (ev. 60 dagen) kan vernietigen als het strijdig zou zijn met de wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten, of als het strijdig zou zijn met het algemeen belang.

Meer daarover in de omzendbrief van 6 december 2019.