Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Boete gekregen voor huurdiscriminatie? DG Brussel Huisvesting behandelt je beroepsdossier

Nieuws - 06/11/2019
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Vastgoedmakelaars, verhuurders, beheerders of eigenaars die niet akkoord gaan met de administratieve boete die ze kregen wegens huurdiscriminatie kunnen beroep aantekenen bij de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting. De Brusselse regering heeft hem - of haar (op dit moment mevr. Arlette Verkruyssen aangewezen voor de functie) - aangeduid als ‘gemachtigd ambtenaar’.

Om te vermijden dat de beroepsprocedure vertraging zou oplopen bij afwezigheid of belet van de Directeur-generaal, heeft de regering een hele lijst vervangers voorzien:
de Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
de Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
de Directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
de Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; en
de Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De beroepsprocedure is volledig nieuw.

De inspecteurs van Brussel Huisvesting mogen pas sinds 1 september 2019 huurdiscriminatietests afnemen en een administratieve boete tot 99.200 euro opleggen als zij vaststellen dat een eigenaar, verhuurder, beheerder, syndicus of vastgoedmakelaar, huurders discrimineert. Wie niet akkoord gaat met de boete kan beroep aantekenen bij de minister van Huisvesting of bij de ‘gemachtigde ambtenaar’. De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting dus. Zij nemen in principe binnen de 30 dagen een beslissing (of binnen de 60 dagen als ze eerst een nieuwe hoorzitting organiseren). Halen ze de deadline niet, dan vervalt de boete.

In werking: 6 november 2019.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2019 tot aanstelling van de gemachtigde ambtenaar bevoegd om kennis te nemen van beroepen ingediend tegen de administratieve geldboetes die werden opgelegd in uitvoering van artikel 214ter van de Brusselse Huisvestingscode, BS 6 november 2019.
Zie ook
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode om de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken, BS 11 juli 2019.