Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Europese drempels voor overheidsopdrachten opvallend lager vanaf 2020

Nieuws - 04/11/2019
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Vanaf 1 januari 2020 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. De bedragen zijn opvallend lager dan vandaag. Hierdoor zullen er de komende 2 jaar dus meer overheidsopdrachten de Europese aanbestedingsregels moeten volgen.

Opgelet: de opgesomde bedragen zijn exclusief btw!

Binnen 2 jaar alweer nieuwe drempels

In 2022 worden alweer nieuwe plafonds van kracht. De Europese Commissie herbekijkt de drempelbedragen immers iedere 2 jaar op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op basis van een korf van munten. Ze worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

Als de euro terrein verliest tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de drempelwaarden uitgedrukt in euro. Wordt de euro sterker, dan gebeurt logischerwijs het omgekeerde. Dat is nu het geval.

Meer overheidsopdrachten volgens Europese regels

De nieuwe plafonds liggen lager dan de huidige drempels. De overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten die gelijk zijn aan deze bedragen of die deze plafonds overschrijden, moeten volgens de Europese regels worden aanbesteed. De komende 2 jaar zullen er dus meer overheidsopdrachten onderworpen zijn aan de Europese aanbestedingsregels.

Rechtstreeks van toepassing

Verordening 2019/1827 (concessies), 2019/1828 (klassieke sectoren), 2019/1829 (speciale sectoren) en 2019/1830 (defensie- en veiligheid) zijn rechtstreeks van toepassing op de lidstaten. Maar België zal de bepalingen nog omzetten in nationaal recht.

Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1827 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempel voor concessies betreft, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/23.
Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1828 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/25.
Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1829 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/27.
Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1830 van de Commissie van 30 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, Pb.L 31 oktober 2019, afl. L279/29.
Zie ook
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L 28 maart 2014, afl. 184.