Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Inflatie daalt nog in oktober 2019

Nieuws - 31/10/2019
-
Auteur(s): 
Benoît Lysy


De consumptieprijsindex van oktober 2019 bedraagt 108,83 punten, tegenover 108,44 punten in september 2019 (2013 = 100). Hij steeg met 0,39 punt of 0,36 %.

De inflatie daalt voor de zevende maand op rij en bedraagt 0,48 %, tegenover 0,80 % in september 2019.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, is in oktober 2019 niet bereikt.

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex bedraagt 108,98 punten in oktober 2019, tegenover 108,58 punten in september 2019. Hij steeg met 0,40 punt.

De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).

Afgevlakte gezondheidsindex

De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt 106,75 punten in oktober 2019, tegenover 106,76 punten de maand ervoor.

De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (juli, augustus, september en oktober 2019) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).

De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).

Spilindex

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, is in oktober 2019 niet bereikt.

De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in augustus 2018.

Belangrijkste prijsbewegingen

De producten met het grootste verhogend effect in oktober 2019 waren:
vakantiedorpen (+ 0,045 punt);
elektriciteit (+ 0,040 punt);
motorbrandstoffen (+ 0,035 punt);
producten voor lichaamsverzorging (+ 0,030 punt);
vlees (+ 0,030 punt);
restaurants en cafés (+ 0,030 punt);
lidgelden voor recreatie- en sportdiensten (+ 0,025 punt).

Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor:
groenten (- 0,040 punt);
huisbrandolie (- 0,025 punt).

Inflatie

De inflatie daalde in oktober 2019 tot 0,48 %, tegenover 0,80 % in september 2019.
In augustus 2019 bedroeg ze nog 1,26 %, en in juli 2019 was dat 1,42 %.

Zie ook
Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 (art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 en art. 20)