tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Zorgsector: Meer kans op klimaatsubsidie met innovatief of binnenmilieuproject

Nieuws - 08/10/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De klimaatsubsidies voor de zorg- en welzijnssector dekken eerst de kosten van de grotere investeringen. Dat zijn de projecten die in principe recht geven op een subsidie van meer dan 1.000 euro. Pas daarna worden de levensduur van het project, de reële CO2-reductie en het CO2-reductiepotentieel in rekening gebracht. Innovatieve energiebesparende maatregelen én energiebesparende maatregelen in gebouwen die binnen de 6 maanden voldoen aan de richtwaarden inzake binnenmilieu, krijgen een hogere score en vergroten dus hun kans op overheidssteun.
Dat blijkt uit de nieuwe prioriteringsformule die voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen publiceerde op 8 oktober 2019.

De klimaatsubsidies worden toegekend door het VIPA – het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Dat gebeurt volgens een call-formule, waarbij de dossiers geordend worden volgens de mate waarin zij aan bepaalde criteria voldoen. Toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen had daarvoor een prioriteringsformule uitgewerkt, maar hij stuurt die formule nu bij.

De nieuwe prioriteringsformule geldt vanaf 18 oktober 2019.

Zie ook: