Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Meer kleine windmolens op het platteland

Nieuws - 03/09/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Vlaamse regering trekt extra geld uit voor de bouw van kleine en middelgrote windmolens in landbouwgebied.

Klimaatgerichte investeringen

Landbouwers die investeren in kleine en middelgrote windturbines kunnen vanaf 1 oktober 40% overheidssteun krijgen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), terwijl het hoogste steunpercentage momenteel 30% bedraagt.

Dat 30%-percentage blijft behouden voor de investeringen die een ‘bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van de duurzaamheid van de land- en tuinbouwproductie’. Zoals:
investeringen in een verbetering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit of waterkwantiteit,
investeringen ter vermindering van de emissies van ammoniak, fijn stof of stikstofoxiden, of
investeringen in hernieuwbare energie (andere dan via windturbines).

Het gewest schrapt echter de subsidies voor de houtverbrandingsinstallaties.

Het basispercentage van 15% voor andere, typische landbouwinvesteringen – dierenwelzijn, mestopslag, ... blijft ongewijzigd.

Al vanaf 5.000 euro

De regering verlaagt ook het minimale investeringsbedrag dat recht geeft op steun. Van 15.000 euro vroeger, naar 5.000 euro vanaf 1 oktober.

Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 1 oktober 2019.

Zie ook:
‘VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers’, Departement Landbouw &n Visserij [Opgelet, de ‘Subsidiabele investeringslijst’ die momenteel online staat, is de lijst zoals die geldig is t.e.m. 30 september].