Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Nieuw model van EPB-certificaat voor de openbare gebouwen in Brussel

Nieuws - 07/08/2019
-
Auteur(s): 
Benoît Lysy


Sinds 1 juni 2019 gelden nieuwe regels voor de energiecertificatie van openbare gebouwen. Nieuwe berekeningsmethode van de energieprestatie, nieuwe categorieën van gebouwen, nieuwe taken van de EPB-beheerder en -coördinator, … maar ook nieuw model van EPB-certificaat voor openbare gebouwen die de Brusselse ex-Milieuminister, Céline Fremault, heeft bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2019. Dat model is op zijn beurt van toepassing sinds 15 juni jongstleden.

De informatie die het nieuwe model van EPB-certificaat bevat, blijft uiteraard nauw aanleunen bij deze van het vroegere model, maar is nu anders voorgesteld en, waar nodig, bijgewerkt. Dat is namelijk het geval met de toegekende waarden (in kWhPE/m²/jaar) aan de verschillende EPB-klassen (van A tot G).

Het model bevat voortaan een nieuw vak dat gewijd is aan hernieuwbare energie en waarin aangeduid kan worden met welk middel de hernieuwbare energie geproduceerd werd (thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, warmtepomp, warmtekrachtkoppeling of ander middel). Naast de mogelijkheid om 3 aanbevelingen te vermelden om de energiebehoeften van het gebouw te verminderen, krijgt de certificateur voortaan ook wat plaats om zijn eventuele opmerkingen toe te voegen.

We herinneren eraan dat het EPB-certificaat openbaar gebouw jaarlijks bijgewerkt moet worden en in de inkomhal van het gebouw ophangen moet worden. Het kan ingetrokken worden als het niet volgens de verplichtingen van de certificateur opgesteld is (software, protocol, enz.).

Het nieuwe model van EPB-certificaat openbaar gebouw is met terugwerkende kracht van toepassing sinds 15 juni 2019.

Bron: Ministerieel besluit van 14 juni 2019 tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw, BS, 6 augustus 2019
Zie ook
Besluit van 13 december 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw, BS, 24 januari 2019