tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brandpreventie: Brussel publiceert beschrijvende fiche die u bij uw vergunningsaanvraag moet voegen

Nieuws - 10/07/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Exploitanten van gevaarlijke inrichtingen met een letter ‘X’ in de nieuwe Brusselse indelingslijst, moeten het advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) vragen wanneer zij hun inrichting aangeven of een vergunning aanvragen. Ook voor stedenbouwkundige projecten is het advies van de brandweer nodig. Behalve als het project uitsluitend over de aanleg of heraanleg van een weg gaat of als het om een werk van geringe omvang gaat.
U vraagt het advies met een adviesaanvraagformulier (met bijlagen) en een beschrijvende fiche.
Het model van beschrijvende fiche werd zonet in het Staatsblad gepubliceerd. U vindt het ook op de website van de DBDMH.

De beschrijvende fiche bestaat uit 4 rubrieken, die in het Belgisch Staatsblad ‘op zijn Brussels’ genummerd zijn: I, II, III en V. Op de DBDMH-website staat een verbeterde versie.

In vak I beschrijft u voor welk perceel u het advies van de brandweer vraagt.
Vak II is bedoeld voor de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning en daar geeft u details over de afmetingen van het project, het aantal en het soort gebouwen dat u wil neerzetten, en de brandbestrijdingsmaatregelen die u gaat nemen.
Vak III beschrijft de syntheseplannen die u bij uw dossier moet voegen als het om een milieuvergunningsaanvraag gaat.
En in Vak V (of IV) geeft u meer informatie over de brandbestrijdingsmaatregelen in het algemeen: of er noodverlichting voorzien is, waar de rookafvoerinstallaties, brandblusapparaten of brandkranen staan, enz.

Vanaf 1 september 2019 moet u dit model van beschrijvende fiche gebruiken. Vanaf die datum geldt ook een nieuwe indelingslijst en gebruikt u nieuwe typeformulieren voor uw aanvragen en attesten.

Zie ook: