Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Veiligheid Brusselse tunnels voortaan iedere 6 jaar gecontroleerd

Nieuws - 11/06/2019
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Binnenkort hebben Brusselse tunnels om de 6 jaar een nieuwe exploitatievergunning nodig. Om die te krijgen, moet een grondige veiligheidscontrole aantonen dat ze minimale technische en infrastructurele veiligheidsnormen voldoen. Is dat niet zo, moeten (binnen een strikte deadline) de nodige werken worden uitgevoerd. Blijven er gebreken bestaan, dan zal de vergunning worden ingetrokken. En dat betekent dat de tunnel moet worden afgesloten voor het verkeer.

Voor àlle tunnels langer dan 200 meter

Deze regels uit de zogenaamde ‘Nieuwe Tunnelordonnantie’ gelden voor àlle tunnels in het Brussels gewest die langer zijn dan 200 meter (maar korter dan 500 meter) en de tunnels die door hun kenmerken worden gelijkgesteld met een tunnel van 200 meter. Met andere woorden: de meeste tunnels in het gewest. Maar de regering zal het latere uitvoeringsbesluit een precieze lijst van de betrokken tunnels meegeven.

Tot nog toe bestonden er voor de geviseerde tunnels geen regels. De vorige Tunnelordonnantie van 10 juli 2008 was immers alleen van toepassing op tunnels van 500 meter of meer die behoren tot het trans-Europese wegennet. Maar laat er nu net geen enkele tunnel van dat type aanwezig zijn in het gewest. De regels uit de vorige ordonnantie worden wel in een apart hoofdstuk meegenomen in de nieuwe tekst.

Grote lijnen van 6-jaarlijkse controlecyclus

Nog niet in werking

De bepalingen treden nog niet meteen in werking. De Tunnelordonnantie van 16 mei 2019 geeft immers alleen de basisprincipes. Voor de technische veiligheidsnormen, de inhoud van de controles, de samenstelling van de organen enz. is nog een uitvoeringsbesluit nodig. Overleg met de andere gewesten is daarbij van fundamenteel belang om de nodige coherentie te bewaren. Pas wanneer die uitvoeringsbepalingen klaar zijn, wordt een datum van inwerkingtreding geprikt.

Bron: Ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de uitbating en de veiligheid van de verkeerstunnels, BS 7 juni 2019.