Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brandpreventieadvies van Brusselse brandweer vanaf september aanzienlijk duurder

Nieuws - 05/06/2019
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Wie een brandpreventieadvies nodig heeft van de Brusselse brandweer betaalt vanaf 1 september 2019 aanzienlijk meer. Naast een algemene administratiekost van 60 euro per dossier, wordt voor het onderzoek van de adviesvraag 100 euro per uur aangerekend. Wie tijdens onderzoeken in het kader van stedenbouwkundige aanvragen oppervlakte toevoegt, moet extra betalen a rato van 1,2 euro per nieuwe m².

Op dit moment hangt de kost van het brandpreventieadvies af van het type en de grootte van het betrokken gebouw, goed of exploitatie. Maar de huidige bedragen dekken onvoldoende de onderzoeks- en personeelskosten van de Brusselse Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. Het nieuwe systeem is ook eenvoudiger wat de facturatie moet vergemakkelijken.

De retributie dekt volgende preventieprestaties:
Het onderzoek van de dossiers m.b.t. de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
De informatie die aan de FOD Binnenlandse Zaken wordt doorgegeven voor een afwijkingsaanvraag op de basispreventienormen
Het onderzoek van de wijzigingen van de vergunning tijdens de procedure op basis van art. 126/1 en 177/1 van het BWRO
De controles op de uitgevoerde werkzaamheden
Alle andere adviezen, documenten, onderzoeken, controles of interventies die afhangen van de preventieopdrachten van de DBDMH en met name de interventies op vlak van milieuvergunningen en -attesten, stedenbouwkundige attesten, periodieke controle (horeca, scholen, rusthuizen, enz.), aanvragen tot opening van de weg, adviezen gegeven in het kader van een brandveiligheidsattest voor toeristische logies, verkavelingsvergunningen, omkadering van een evacuatieoefening en adviezen in het kader van de organisatie van events.

Worden werken en/of preventiemaatregelen die voorzien zijn door de DBDMH niet uitgevoerd, dan moet het gefactureerde bedrag toch betaald worden. De bedragen worden gefactureerd bij overhandiging van het advies, of het gevraagde attest of na afsluiting van het dossier. In januari 2020 worden de bedragen voor de eerste keer geïndexeerd.

Het besluit van 18 december 2003 met de oude retributieregels wordt opgeheven.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, BS 29 mei 2019.