Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Risicoanalyse, CO2-plafond en luchtvochtigheid op de werkplek

Nieuws - 21/05/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers in de werklokalen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken. En om dat te bereiken legt de federale regering een risicoanalyse op, een nieuw plafond voor de CO2-concentraties, en een gemiddelde relatieve luchtvochtigheid. De preventieadviseur speelt hierin een belangrijke rol.

Goede binnenluchtkwaliteit

De Welzijnscodex eist dat de werkgever niet alleen zorgt voor voldoende verse lucht, maar ook voor een goede binnenluchtkwaliteit.

Om te weten of er effectief een goede binnenluchtkwaliteit is in de werklokalen, voert de werkgever vanaf nu een risicoanalyse uit. Hij houdt daarbij rekening met:
het debiet van de aangevoerde lucht
en de mogelijke bronnen van verontreiniging. Zoals: het aantal personen dat op de werkvloer aanwezig is en hun fysieke activiteit, de producten en materialen die zich in het werklokaal bevinden, het onderhoud en het herstel van de arbeidsplaats, en de kwaliteit van de aangevoerde lucht.

De risicoanalyse bestaat uit een visuele inspectie en een controle van de installaties en documenten, met medewerking van de werknemers. ‘Indien nodig’, worden er metingen of berekeningen uitgevoerd.

Eén CO2-grens met uitzonderingen

Net als nu, moet de werkgever maatregelen nemen om de CO2-concentraties onder een bepaalde grens te houden. Maar de standaardgrens van 800 ppm wordt versoepeld tot 900 ppm, aangevuld met een ventilatiedebiet. De werkgever neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat:
de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm
óf dat er een minimaal ventilatiedebiet is van 40 m³/u per aanwezige persoon.

Anderzijds kan van die standaardwaarde alleen nog afgeweken worden onder specifieke voorwaarden. De grenswaarden zijn dan:
een CO2-concentratie die gewoonlijk lager is dan 1200 ppm
óf een minimaal ventilatiedebiet van 40m³/u per aanwezige persoon.

De wetgever zegt ook wannéér men er mag van uitgaan dat de CO2-concentraties ‘gewoonlijk lager zijn’ dan de grenswaarde.

Voor elke afwijking moet de werkgever vooraf het advies vragen van de preventieadviseur en het comité PBW.

Vanaf 1 januari 2020

De werkgever moet alle technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om aan de grenswaarden te voldoen wanneer hij nieuwe werklokalen laat bouwen, of bestaande werklokalen laat verbouwen of renoveren met een bouwaanvraag die na 1 januari 2020 wordt ingediend.

Voor alle andere werklokalen zal de werkgever samen met de preventieadviseur en het comité, een actieplan opstellen dat ervoor zorgt dat de binnenluchtkwaliteit wordt verbeterd en er binnen een niet nader bepaalde ‘afzienbare termijn’ voldaan wordt aan de grenswaarden.

De resultaten van de risicoanalyse én het actieplan worden opgenomen in het globale preventieplan.

Luchtvochtigheid

In de werklokalen met een bevochtigings- of ontvochtigingsinstallatie blijft de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid op 40% à 60% liggen. Tenzij dat om technische redenen óf omwille van de aard van de activiteiten niet mogelijk is.

Maar net als nu mag de relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 70% schommelen als de werkgever kan aantonen dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevatten die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en gezondheid van de personen die aanwezig zijn op de arbeidsplaats.

– België
– Vanaf 31 mei 2019 of 1 januari 2020

Zie ook: