tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Europa zet lidstaten onder druk om gebouwen energiezuiniger te maken

Nieuws - 20/05/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Europees Publicatieblad. – De Europese Commissie heeft een aanbeveling opgesteld met richtsnoeren voor de renovatie van gebouwen. De richtsnoeren zijn bestemd voor de lidstaten en tonen hen hoe zij hun nationale gebouwenpatrimonium bijna-energieneutraal én koolstofvrij kunnen maken tegen 2050.

De richtsnoeren bevatten onder meer een stappenplan, een toelichting bij het opmaken van een staat van het nationale gebouwenbestand, een overzicht van de momenten waarop de overheid mag interveniëren in het energetisch renovatieproces zonder aan concurrentievervalsing te doen, extra acties voor de slechtst presterende gebouwen, specifieke acties voor openbare gebouwen, en stimulansen voor het toepassen van slimme technologieën.

Europa raadt de lidstaten aan om van de grootschalige energetische renovatie gebruik te maken om ook de brandveiligheid van de gebouwen en hun resistentie tegen seismische activiteit te verbeteren.

Zie ook: