tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Alleen ambtenaren van niveau A bevoegd voor schattingen en onteigeningen in Brussel

Nieuws - 15/05/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – Het Brussels gewest heeft sinds 2015 een eigen Gewestelijk Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen, dat deel uitmaakt van de Directie Patrimoniumdocumentatie van ‘Brussel Fiscaliteit’. Maar nu pas preciseert de Brusselse regering dat alleen ambtenaren van niveau A de belangrijke beslissingen mogen nemen binnen dat aankoopcomité. De regering wijst de gerechtelijke opvolging van die beslissingen toe aan de Directie Juridische Zaken en Beroepen binnen hetzelfde departement. En ook daar gaat die bevoegdheid alleen naar de ambtenaren van niveau A.

En dus mogen alleen de statutaire en contractuele ambtenaren van niveau A binnen de Directie Patrimoniumdocumentatie in het Brussels gewest:
onroerende goederen en onroerende rechten schatten
onroerende goederen verwerven en overdragen in naam van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van een ondergeschikt bestuur, van een entiteit die aan de controle of het administratief toezicht van één van die overheden onderworpen is, van een dochterentiteit van één van die organen, of – op verzoek – van een overheidsdienst of openbare instelling die bevoegd is voor onteigeningen
onteigeningen verrichten
akten verlijden
enz.
Die ambtenaren krijgen de titel van ‘commissaris’.

De juridische procedures die voortvloeien uit de beslissingen van de commissarissen en de eigenlijke onteigeningsprocedures worden toegewezen aan de ambtenaren van niveau A binnen de Directie Juridische Zaken en Beroepen van Brussel Fiscaliteit. Maar het uitschrijven van de dwangbevelen blijft wel een bevoegdheid van de rekenplichtige voor de ontvangsten.

– Brussels gewest
– Vanaf 24 mei 2019

Zie ook: