tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brusselse pop-ups krijgen huurcontract van korte duur

Nieuws - 10/05/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – Naast de klassieke handelshuurovereenkomsten voor een termijn van 9 jaar of meer, komen er in het Brussels gewest huurcontracten van maximum één jaar. Ideaal voor het fenomeen van de pop-ups. Dat zijn handelszaken waar gedurende enkele maanden een nieuw concept wordt uitgetest.
Brussel zocht voor zijn ‘handelshuur van korte duur’ inspiratie bij de Vlaamse ‘huur van korte duur voor handel en ambacht’.

Beide regimes zijn bijna identiek. De regels op de handelshuur van korte duur zijn in Brussel dan ook van toepassing op:
de huur van onroerende goederen of delen van onroerende goederen die de huurder in hoofdzaak gebruikt voor een kleinhandels- of ambachtelijke activiteit met rechtstreeks contact met het publiek
op basis van een schriftelijke overeenkomst
voor een duur van ten hoogste 1 jaar.

Typisch voor dit soort huurovereenkomsten is dat zij automatisch eindigen op hun einddatum. Er is dus geen stilzwijgende verlenging mogelijk.
De huurder en de verhuurder kunnen de overeenkomst wel verlengen, maar dat moet dan wel schriftelijk gebeuren. En het is de startdatum van de éérste huurovereenkomst die bepaalt of de termijn van één jaar verstreken is. Als dat zo is en de overeenkomst wordt voortgezet, wordt de ‘handelshuur van korte duur’ automatisch omgezet in een klassieke handelshuurovereenkomst.

Maar er zijn ook kleine verschillen tussen het Vlaamse en het Brusselse regime.
Brusselaars moeten bijvoorbeeld een plaatsbeschrijving opmaken vooraleer het contract kan ingaan en een tweeede keer wanneer het contract beëindigd wordt. Brussel preciseert dat de verhuurder een huurwaarborg van (maximum) één maand huur mag vragen. De verhuurder moet – met een aangetekende brief – verwittigd worden wanneer de huurder werken plant in het gebouw en hij beschikt over een termijn van 10 werkdagen om zich te verzetten tegen de werken. En Brussel laat onderverhuur toe, net als Wallonië – dat intussen ook een eigen regime van ‘handelshuur van korte duur’ heeft.

De nieuwe regels op de handelshuur van korte duur zijn alleen van toepassing op nieuwe huurovereenkomsten.

– Brussels gewest
– Vanaf 19 mei 2019

Zie ook: