tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brussel stelt hervorming milieuvergunning officieel uit tot 1 september

Nieuws - 16/04/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – De grote hervorming van de Brusselse milieuvergunningsordonnantie en van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) gaat niet in op 20 april 2019, omdat de software voor het verwerken van de vergunningen niet klaar is. Op aangeven van de Brusselse regering stellen de Brusselse parlementsleden de inwerkingtreding uit tot 1 september 2019.
Maar opgelet! Het uitstel geldt niet voor alle aspecten van de hervorming!

Met een ordonnantie van 4 april 2019 voert het Brussels gewest 5 grote wijzigingen door in de geplande hervorming van het milieurecht:
Het gewest breidt de verplichting uit om een verkennend bodemonderzoek (VBO) uit te voeren (art. 8 en art. 13).
Het laat de vervaltermijn van de verkavelingsvergunning ingaan vanaf de dag van kennisgeving van de vergunning, en niet vanaf de dag van afgifte ervan. Want dat laatste betekende dat de vervaltermijn al begon te lopen nog vóór de aanvrager wist dat hij een vergunning gekregen had (art. 2).
Het gewest behoudt toch ‘de verouderde en zeer beperkt reikende’ bepalingen van titel XIII. ‘Preventiemaatregelen tegen brand’ van de Bouwverordening van de Brusselse agglomeratie van 21 juni 1977. Die agglomeratieverordening zal later opgeheven worden door de Brusselse regering (art. 17).
Het gewest corrigeert materiële fouten in de ordonnantie van 30 november 2017, die de hervorming in gang zette, en in het BWRO (en voegt nieuwe materiële fouten toe ...).
En het stelt de hervorming gedeeltelijk uit tot 1 september 2019 (art. 3-4, art. 15).

In de praktijk is de hervorming van het Brusselse milieurecht al gedeeltelijk ingegaan op 30 april 2018. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de nieuwe richtplannen van aanleg.
Alle andere wijzigingen zouden ingaan op 20 april 2019.

Die datum van 20 april 2019 blijft nu behouden (art. 15) voor de wijzigingen aan:
bijlage A bij het BWRO over ‘Aan een effectenstudie onderworpen projecten
bijlage B. bij het BWRO over ‘Aan een effectenrapport onderworpen projecten
de verlenging van de milieuvergunning uit de milieuvergunningsordonnantie
de gewijzigde indeling van de klasse I.A-inrichtingen.
De andere wijzigingen gelden pas vanaf 1 september 2019.

Brussels gewest
Vanaf 15 april 2019 of 1 september 2019

Zie ook: