tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Glijdende huurovereenkomst: van sociaal verhuurkantoor tot zorgverlener

Nieuws - 08/04/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – 22 types van organisaties kunnen in het Brussels gewest een glijdende huurovereenkomst aangaan in naam van hun kwetsbare of kansarme cliënten. Na het verstrijken van de sociale begeleiding – en ten laatste na 3 jaar – glijdt zo’n huurovereenkomst automatisch over van de hoofdverhuurder op de cliënt. De glijdende huurovereenkomst is dus een ‘specialleke’. Ook op het vlak van onroerende voorheffing.

Tot de rechtspersonen die een glijdende huurovereenkomst kunnen aangaan, behoren onder meer: de sociale verhuurkantoren en de erkende verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting, maar ook de voorzieningen die personen met een visuele handicap ondersteunen, pleegzorgorganisaties, zorgverleners en diensten voor geestelijke gezondheidszorg. Zo blijkt uit een recent besluit van de Brusselse regering.

Hoewel de glijdende huurovereenkomst al sinds 1 januari 2018 bestaat, verscheen nu pas de lijst in het Belgisch Staatsblad van de organisaties die zo’n overeenkomst kunnen aangaan met een eigenaar-verhuurder.

Brussels gewest.
Vanaf 5 april 2019.

Zie ook:
Brusselse Huisvestingscode, art. 2, §1, 33° (definitie), art. 226 (onroerende voorheffing) en art. 263 e.v. (voorschriften voor huur en verhuur).