tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Werken aan beschermd onroerend erfgoed gaan later van start (Diversebepalingenbesluit OE)

Nieuws - 10/01/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Voor werken aan, en in beschermde goederen is een toelating nodig van het Agentschap Onroerend Erfgoed of van het plaatselijke college als de gemeente waar het goed ligt een erkende erfgoedgemeente is. Het nieuwe diversebepalingenbesluit van 14 december 2018 maakt daarbij een duidelijker onderscheid tussen handelingen aan of in beschermde goederen waarvoor een omgevingsvergunning of een gelijkaardige vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking nodig is in uitvoering van het omgevingsvergunningsdecreet of het natuur- en bosdecreet, en de andere handelingen waarvoor geen dergelijke vergunning moet worden aangevraagd. Voor de eerste groep van werken – met vergunningsplicht – bevat het onroerenderfgoeddecreet een specifieke procedure. Voor de tweede groep van werken bevat het onroerenderfgoedbesluit een aparte procedure, die nu wordt bijgestuurd.

Wij noteerden 3 grote wijzigingen.
Vooreerst kan de aanvraag om toelating voor handelingen zonder vergunningsplicht vanaf nu gewoon schriftelijk ingediend worden en hoeft dat niet meer met een aangetekende zending of tegen afgifte te gebeuren.
Vervolgens móet de aanvraag ingediend worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wanneer de handelingen plaatsvinden aan goederen die op het grondgebied van meer dan één gemeente liggen.
Maar het belangrijkste item is zonder twijfel dat de aanvrager maar gebruik mag maken van zijn (uitdrukkelijke of stilzwijgende) toelating na het verstrijken van een termijn van 30 i.p.v. 15 dagen! Elke belanghebbende krijgt vanaf nu immers 30 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de toelating.

Al deze aanpassingen zijn al op 1 januari 2019 in werking getreden.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie, BS 27 december 2018 (art. 63-70 en art. 159 van het diversebepalingenbesluit OE).
Zie ook: